در ژاپن فرقه ای وجود دارد که خود را وابسته به یهودیت و کشور اسرائیل می داند و زیارت از اماکن مقدس یهودی در این سرزمین را یک واجب دینی تلقی می کند.

این فرقه “ماکویا” نامیده می شود که هر سال ده ها نفر از پیروان آن همراه با رهبر خویش به اسرائیل می آیند و پس از زیارت اماکن مقدس، در خیابان مرکزی اورشلیم به راه پیمایی می پردازند و آهنگ های مذهبی می خوانند و به عابران شگفت زده گل اهدا می کنند.

معمولا شماری از فرقه های مسیحی هستند که همیشه دلبستگی خود را به دین یهود بیان می دارند و بر این واقعیت تاکید می گذارند که دین مسیح از ارزش های معنوی یهودیت گرفته شده است. ولی در ژاپن نیز اکنون چندین ده سال است دین “ماکویا” رو به رشد گذاشته و هر سال شمار بیشتری از پیروان آن به اسرائیل می آیند.

کلیپی که می بینید از مراسم راه پیمایی ماکویا در اورشلیم گرفته شده است.

یک دیدگاه

Comments are closed.