فرمانده ارتش می گوید که نیروهای آن در کنار سپاه پاسداران و نهادهای سرکوبگر دیگر، اماده اقدام می باشد

نظامی عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش حکومت ایران

با آن که ماموریت ارتش در کشورهای جهان دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر دشمنان و حفاظت از مرزهای کشور است، ارتش حکومت اسلامی اعلام کرد که همگام با رژیم آماده است در سرکوب مردم، در کنار سپاه و نیروهای سرکوبگر دیگر، نقش ایفا کند. نظامی عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش حکومت ایران گفت:  نیروهای مسلح در برقراری امنیت و مقابله با ناامنی، در کشورسرسوزنی کوتاه نخواهند آمد

فرمانده ارتش که در جشنواره نظامی سخن می گفت، افزود: آمریکایی‌ها در منطقه به دنبال یک پروژه باج‌گیری جدید هستند.البته  طبیعی است منطقه برای بازیگرانی که خواهان امنیت هستند، امن، و برای راهزنان دریایی و ناامن کنندگان ناامن خواهد بود.

وی افزود: در تلاش هستند تا با بر هم زدن اتحاد بین مردم اقتدار نمایی کنند و از طریق نا امن کردن جامعه بر ایران اسلامی تسلط داشته باشند .اما سربازان امام زمان همیشه توطئه های انان را افشا کرده اند و مردم ما هوشیارند و گول انان را نمی خورند.

نظامی موسوی گفت: ما سختی‌های زیادی را تحمل کردیم اما در نهایت این آمریکا و متحدان او بودند که ناکام ماندند .مردم باید آگاه باشند  و شرایط کنونی را تحمل کنند چرا که هر گونه شکاف در جامعه می تواند مشکل زا باشد و عده ای را هم نا خواسته با خود همراه کند

وی افزود: اقدامات تبلیغاتی دشمن را بویژه امریکا و اسرائیل را باید خنثی کرد . بعضی‌ها نیز در کشور بدون توجه به اهداف آمریکا امنیت خود را از او گدایی می‌کنند، بدون توجه به این‌که امنیت منطقه را نمی‌توان از بیگانگان تقاضا کرد.

نظامی موسوی تاکید کرد:تا آنجایی که به نیروهای مسلح مربوط می‌شود، در برقراری امنیت و مقابله با ناامنی، در کنار سپاه و بسیج و نیوهای تحت حمایت رهبری،  سرسوزنی کوتاه نخواهند آمد.