فرمانده رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل: سرنگونی رژیم ایران حتمی است. رئیس ستاد: اسرائیل هر لحظه برای حمله آماده است

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، ژنرال آویو کوخاوی یکبار دیگر گفت که اسرائیل به همه تلاش خود دست می زند و همه توانایی های خود را به کار گرفته است تا نگذارد رژیم ایران به بمب هسته ای دست یابد. او گفت که اسرائیل برای رسیدن به این هدف، به طور دائم برنامه های خود را، با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و تغییرات و تحولات دیگر، به روز می کند.

ژنرال آویو کوخاوی که در آیین جابجایی رئیس رکن اطلاعات ارتش سخن می گفت، از جمله اظهار داشت: «ماموریت ارتش اسرائیل آن است که برای رویارویی با برنامه های اتمی رژیم ایران، در هر لحضه لازم، برنامه های نظامی و عملیاتی خود را حاضر داشته باشد و بتواند در کوتاه ترین مدت، آن ها را به اجرا بگذارد».

رئیس ستاد گفت که تلاش اسرائیل امری نیست که متوقف شود و همچنان به طور منظم ادامه دارد و همیشه آخرین تکنولوژی های موجود، برای انجام هدف ها به کار گرفته می شود.

ژنرال کوخاوی فاش ساخت که نه تنها ارتش، بلکه همه نهادهای دیگر اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل نیز برای رسیدن به این هدف بسیج شده اند و توانایی خود را عرضه کرده و می کنند.

او فاش ساخت که رکن اطلاعات ارتش اسرائیل (اَمان) به رصد کردن شش میدان اطلاعاتی مشغول است که ایران در راس آن قرار دارد. او گفت که بدنبال این تلاش گسترده وهمه جانبه است که اسرائیل در مورد آن چه که در ایران می گذرد، و رشته ای مختلف و متنوع فعالیت های رژیم، اطلاعات نسبتا خوبی در اختیار دارد.

به گفته رئیس ستاد کل ارتش، در سایه برخورداری از سرویس اطلاعاتی قدرتمند است، که اسرائیل فتنه گری های رژیم ایران در تمام کشورهای منطقه را زیر نظر دارد و کوشش می کند که چنین حکومتی نتواند در آن کشورها جای پای محکمی برای خود داشته باشد.

در مراسم جابجایی رئیس رکن اطلاعات ستاد ارتش، ژنرال تامیر ایمن که دوره خدمتش به پایان رسیده گفت: خطرات و احتمالاتی که در خاورمیانه در امور امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد، یکی از چالش های بزرگ ارتش و نیروهای امنیتی کشور اسرائیل است. او گفت: «ماهیت تهدیدها دائما در حال تغییر است و ارتش همیشه باید برای رویارویی با چالش های جدید آمادگی کامل داشته باشد».

فرمانده رکن اطلاعات، در ادامه سخنان خود گفت: «تردیدی ندارم که رژیم کنونی ایران سرنگون خواهد شد. تاریخ نشان داده که رژیم های سرکوبگر دوام نمی آورند و سقوط آن ها حتمی است. ولی می تواند با شیوه ها و اقداماتی به این روند حتمی، شتاب بخشید».

این یکی از موارد نادر است که یک نظامی برجسته اسرائیلی، وارد سیاست شده و عملا می گوید که اسرائیل و کشورهای دیگر، باید برای برانداختن رژیم کنونی، به مردم ایران یاری برسانند.