فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح حکومت اسلامی ایران تهدید می کند که به عملیات تهاجمی علیه کشورهای دیگر دست خواهد زد

در حالی که در دو سال گذشته، نیروی هوایی اسرائیل هزاران هدف متعلق به سپاه قدس را در خاک سوریه مورد حمله قرار داده، رژیم ایران تنها یک بار با شلیک چند موشک کوتاه برد به این اقدام اسرائیل واکنش نشان داد که آن موشک ها نیز به هدف اصابت نکرد

در همان حال که فرماندهان نیروهای نظامی رژیم ایران همچنان به تهدیدهای سربسته علیه اسرائیل ادامه می دهند، ولی به عملیات هوایی اسرائیل در خاک سوریه، علیه پایگاه ها و مواضع سپاه قدس اشاره مستقیمی نمی کنند، رژیم ایران به حسن نصرالله سرکرده گروه حزب الله لبنان ماموریت داد که به تهدید علیه اسرائیل بپردازد و دوباره به رجزخوانی علیه اسرائیل دست بزند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران، سپاهیِ سر لشکر محمد باقری گفت که ممکن است رژیم ایران از این پس برای دفاع از خود، به حمله دست بزند. احتمال دارد که منظور از این سخنان، اشاره ای به ادامه حملات نیروی هوایی اسرائیل علیه پایگاه های سپاه قدس در سوریه است.

در حالی که در دو سال گذشته، نیروی هوایی اسرائیل هزاران هدف متعلق به سپاه قدس را در خاک سوریه مورد حمله قرار داده، رژیم ایران تنها یک بار با شلیک چند موشک کوتاه برد به این اقدام اسرائیل واکنش نشان داد که آن موشک ها نیز به هدف اصابت نکرد.

اکنون سپاهی محمد باقری به صورت تلویحی می گوید که ممکن است این سیاست تغییر یابد و رژیم ایران به عملیات تهاجمی، و یا به گفته او “آفندی” روی آورد.

آگاهان می گویند که اگر رژیم ایران علیه ارتش اسرائیل و یا خاک ایران به عملیات تعرضی دست بزند، ممکن است موجب یک جنگ تمام عیار شود که بی تردید برای رژیم ایران فاجعه بار خواهد بود.