فرمانده سنتکام: «هلاکت سلیمانی، رژیم ایران را ناتوان ساخت. تعرض حزب الله علیه اسرائیل گران تمام خواهد شد»

در واکنش به تهدیدهای جنگی حزب الله لبنان علیه اسرائیل، و در حالی که فرماندهان سپاه پاسداران و دیگر مقامات نظامی رژیم ایران، همچنان از مطرح ساختن تهدیدهای جنگی مستقیم خطاب به اسرائیل و ایالات متحده پرهیز می کنند، یک فرمانده برجسته ارتش آمریکا به حزب الله لبنان و حکومت اسلامی ایران که آن گروه را هدایت می کند، هشدار داد که اگر به اقدام ماجراجویانه ای علیه اسرائیل دست بزنند، ، به شدت زیان خواهند دید.

ژنرال کنث مکنزی، فرمانده نیروهای ستاد مرکزی ارتش آمریکا، موسوم به “سنتکام” همچنین گفت که هلاکت قاسم سلیمانی، توان تهاجمی رژیم ایران را تضعیف کرده و هنوز قادر نیست سر پا بایستد و به تهاجمات پیشین ادامه دهد.

این فرمانده ارشد آمریکایی هشدار داده گفت: «هرگونه تعرض آینده حزب الله لبنان و یا عوامل دیگر علیه اسرائیل، یک اشتباه بزرگ برای آنان خواهد بود».

این سخنان در حالی بیان می شود که حزب الله دوباره علیه اسرائیل زبان به تهدید گشوده و به نیابت از جانب رژیم ایران، به تهدیدات لفظی علیه اسرائیل بازگشته است.

اسرائیل نیز در روزهای اخیر به افشاگری های بیشتری درباره نیت تهاجمی حزب الله علیه این کشور دست زده است.

با آن که لبنان در شرائط شدید بحران اقتصادی و تظاهرات خشمگینانه مردم علیه حزب الله قرار دارد، این گروه تروریستی تلاش برای افزایش توان تعرض خود را متوقف نساخته است.

ژنرال مکنزی هشدار داده گفت: اگر حزب الله مرتکب تعرض تازه ای علیه اسرائیل شود، آینده خوشی برای لبنان نخواهد داشت.

فرمانده نیروهای ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یادآوری کرد که هنگام دیدار اخیر از لبنان، با قاطعیت گفته است که ارتش آمریکا نخواهد گذاشت امنیت اسرائیل به خطر افتد.