فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان:نیروهای سپاه پاسداران بزودی انتقام سختی را از چریک های کرد خواهند گرفت

پاسدار صادق حسینی ،فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، چریک های کرد درگیر با سپاه پاسداران که موجب  وارد  کردن تلفات زیادی به آنان شده است  را تهدید کرد و گفت: فرزندان سپاه و مردم کردستان انتقام سختی از عناصر به گفته وی “ضدانقلاب” خواهند گرفت و عوامل و مسببان این جنایت در سروآباد را به سزای اعمالشان خواهند رساند.

پیشتر سازمان حقوق بشری هەنگاو از درگیری مسلحانە  میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی در نزدیکی یکی از روستاهای اطراف شهرستان سروآباد کردستان خبرداده بود.

به گزارش  هەنگاو، شامگاه چهارشنبە ٢۵ تیر ٩٩،   در ارتفاعات نزدیک روستای بلبر از توابع سروآباد، درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزیسیون حکومت روی داد که  در نتیجە این درگیری  دو پاسدار بە نام های جمال کریمی مسئول پایگاه بلبر و محمد کرمی کشتە شدەاند.

هه نگاو در ادامه نوشته است که  دو پاسدار دیگر از این گروه شش نفره زخمی شدەاند کە هویت یکی از آنها محمد علی مرادی اعلام شدە است. برخی گزارشها حاکی از کشتە شدن محمد علی مرادی نیز می باشد اما تاکنون برای هەنگاو تایید نشدە است.

هەنگاوگفت: چریک های کرد درگیر  با سپاه پاسداران،   با پیروزی و بدون تلفات منطقە را ترک کردە است.

خبرگزاری‌های ایران نیز با تایید این درگیری  گزارش دادند در حمله‌ای در سروآباد کردستان دو نفر از اعضای سپاه پاسداران کشته شدند.