فرمانده سپاه شمال اسرائیل: «حزب الله لبنان، مزدور حکومت ایران، قطعنامه شورای امنیت را همچنان نقض می کند»

ژنرال امیر برعام فرمانده سپاه شمال اسرائیل

فرمانده سپاه شمال اسرائیل، حزب الله لبنان را متهم ساخت که قطعنامه شورای امنیت را زیرپا می گذارد و امنیت اهالی شمال اسرائیل را به خطر انداخته، ولی سازمان ملل به هیچ اقدامی علیه آن گروه تروریستی دست نمی زند.

طبق قطعنامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت، حزب الله لبنان حق ندارد جنگ افزار به جنوب لبنان وارد کند و یا مواضع جنگی در این نقطه برپا سازد.

در ماه های اخیر، مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل بارها گفته اند که حزب الله همچنان خود را برای جنگ آینده با اسرائیل آماده می سازد و به موشک های نقطه زن مجهز شده است.

ژنرال امیر برعام فرمانده سپاه شمال اسرائیل گفت: با آن که طبق قطعنامه شورای امنیت، حزب الله حق ندارد در جنوب لبنان پایگاه های نظامی داشته باشد و اسلحه ذخیره کند، ولی همچنان به تقویت حضور نظامی خود در آن ناحیه ادامه می دهد و خود را برای جنگ اینده با اسرائیل آماده می سازد.

حکومت ایران گفته است که اگر با اسرائیل وارد جنگ شود، حزب الله را از شمال و سپاه قدس را از شرق و حماس و جهاد اسلامی فلسطین را از غرب وارد صحنه کارزار علیه اسرائیل خواهد ساخت.

ژنرال امیر برعام گفت که ارتش اسرائیل بیشترین تلاش خود را به عمل خواهد آورد که جنگی رخ ندهد، ولی اگر چنین جنگی بر اسرائیل تحمیل گردد، واکنش ما کوبنده خواهد بود و دشمن بهای گزافی در برابر تعرض خود خواهد پرداخت.

فرمانده سپاه شمال اسرائیل گفت که حزب الله لبنان به عنوان اجرا کننده دستورات رژیم ایران و مزدور آن در منطقه عمل می کند ومستقیما به علی خامنه ای وابسته است و از او دستور می گیرد.

آخرین جنگ حزب الله و اسرائیل حدود چهارده سال پیش بود. در آن هنگام حزب الله متحمل سنگین ترین ضربات شد، و هنوز جرات تعرض ندارد، ولی در همان حال، خود را برای جنگ آینده علیه اسرائیل آماده می سازد.

یک دیدگاه

  1. این تروریستها یعنی حزب اله و غیره با قالتاقی تمام خودشان و کشورهای طرفدارشان در مجامع بین المللی مظلوم نمایی می کنند متاسفانه اسراییل برخورد دندان شکنی با اینها تا حالا نداشته

Comments are closed.