فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد:  ما با برادران ارتش سینه به سینه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس ایستاده‌‌ایم

این سخنان در واکنش به گله های آشکار حبیب‌الله سیاری فرمانده پیشین، نیروی دریایی ارتش است که  گفته بود که همه بودجه ها را به سپاه می دهند و همه توجهات به سوی آنان است تا به نیروهای ارتش که اساس و رکن حفاظت از ایران است و جانانه و عاشقانه در راه ایران فدا می شوند.

حبیب الله  سیاری در ارتباط با دخالت سپاه در  فعالیت‌های اقتصادی گفته بود:  این فعالیت‌های اقتصادی سبب دور شدن از وظایف اصلی این نیروها می‌شود.

ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی با مجوز علی خامنه‌ای و از میانه دهه ۷۰ آغاز شد و اکنون برآورد می‌شود که سپاه در کنار بنیادهایی که به‌صورت مستقیم زیر نظر رهبر ایران قرار دارند و روسای آن اغلب از میان فرماندهان سپاه منصوب می‌شوند، کنترل حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند.

حبیب‌الله سیاری به موضوع دخالت نیروهای نظامی در سیاست هم اشاره کرده و گفته که ارتش علاوه بر اینکه در اقتصاد دخالتی ندارد در سیاست هم ورود نمی‌کند. این فرمانده ارتش می‌گوید “سیاست‌زدگی” آسیب بزرگی برای نیروهای مسلح است و ارتش به‌رغم اینکه دارای درک و دریافت سیاسی است از این موضوع پرهیز می‌کند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در ادامه گفته است : امروز سینه به سینه نیروهای آمریکایی در آب‌های منطقه هستیم و اگر دشمن بخواهد خللی در امنیت منطقه ایجاد کنند مقابل او خواهیم ایستاد.