فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، مسئولیت حمله های پهپادی و توپخانه علیه مواضع کردها در عراق را به عهده گرفت

حکومت اسلامی ایران همچنان می کوشد با سوء استفاده از سرگرم بودن مجامع بین المللی با آن چه در افغانستان می گذرد، ضربات  نظامی سنگین تری بر چریک های کرد ایرانی که در خاک عراق پناه گرفته و یا از آن جا فعالیت می کنند، وارد آورد.

پس از دومین رشته از این عملیات که چند روز اخیر روی داد، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، با به عهده گرفتن مسئولیت این اقدام تجاوزکارانه، از جمله گفت که این عملیات توسط پهپادهای انفجاری و همچنین توپخانۀ به گفته او “نقطه زن” و بسیار دقیق انجام گرفته است.

پاکپور ادعا کرد که این حملات مرگبار بوده و به چریک های کرد ایرانی تلفات و خسارات سنگینی وارد آمده است. ولی سازمان های کرد می گویند که حملات بی نتیجه بوده و کسی در جریان آن کشته نشده است.

حکومت ایران در طول سال ها، به کرات مواضع چریکی در خاک عراق را به ویژه در اقلیم کردستان مورد حمله از راه دور قرار داده است. یکی از نخستین عملیات تهاجمی از این نوع، حمله موشکی و توپخانه به قرارگاه اشرف در نزدیکی بغداد بود که پایگاه اصلی مجاهدین خلق بود و در جریان آن تلفات سنگینی به مجاهدین وارد آمد و در سال های بعد، دولت عراق ناچار شد ترتیب خروج دائم آن ها از خاک خود را فراهم سازد.

دولت ترکیه نیز برای سرکوب کردهای شرق آن کشور به شیوه های مشابه متوسل شده و بارهای با حملات هوایی، محل استقرار فرضی رزمندگان پ کا کا در شمال عراق را مورد حمله قرار داده است.

دولت  ترکیه و رژیم اسلامی ایران، علیرغم این رفتار خود، همیشه عملیات دفاعی اسرائیل علیه تروریست های فلسطینی در غزه را محکوم دانسته اند و این در حالی که کردها خواهان نابودی ایران نیستند، بلکه می خواهند در سرزمین پدری خود، از تعرض و تبعیض از جانب رژیم اسلامی ایران در امان باشند.

ارزیابی می شود که رژیم از شدت گرفتن نارضایی در داخل ایران، به علت از هم پاشیدگی تدریجی حکومت و وخامت اوضاع معیشتی در کشور بسیار نگران است و بیم یک خیزش عمومی را دارد که کردها ممکن است یکی از شاخه های قدرتمند آن باشند و از همین رو، با استفاده از دلمشغولی جهانی با اوضاع افغانستان، و همچنین ادامه ضعف دولت مرکزی بغداد و چند دستگی در حکومت اقلیم کردستان عراق، پایگاه های احزاب کرد ایرانی در آن کشور را ویران کند.