فرمانده نیروی هوایی اسرائیل: «خطر موشک های کروز ایران و پهپادهای جنگی، بر تهدید موشکی افزوده شده است»

ژنرال عمیکام نورکین، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، نسبت به خطرات جدید از جانب حکومت ایران هشدار می دهد

برخی کارشناسان نظامی گفتند که ادامه هرج در لبنان، می تواند فرصت مناسبی برای اسرائیل به هدف نابود کردن کارگاه های تولید موشک های نقطه زن حزب الله باشد.

اکنون چندین ماه است که منابع نظامی اسرائیل می گویند که رژیم ایران کارگاه هایی در بیروت و حوالی آن برپا کرده که در آن ها موشک هایی را که در اختیار حزب الله قرار دارد، به موشک های دقیق و نقطه زن مبدل می کنند.

نخست وزیر و وزیر دفاع، و همچنین امیران ارتش، در ماه های اخیر بارها هشدار داده اند که مسلح شدن حزب الله به موشک های نقطه زن، نقاط استراتژیک اسرائیل را سخت به خطر می اندازد و باید تا دیر نشده، از آن جلوگیری کرد.

به علت ساختار سیاسی بسیار حساس در لبنان، دولت سعد حریری نه تنها تلاشی نکرد که از برپایی کارگاه های فنی حزب الله جلوگیری کند، بلکه حتی وجود آن ها را انکار کرد.

اکنون برخی کارشناسان می گویند با توجه به آن که حزب الله سخت مشغول حفظ موجودیت خود و سرکوب مخالفان خویش در داخل لبنان می باشد، شاید زمان مناسبی است که اسرائیل آن اماکن را نابود سازد.

حسن نصرالله ماه گذشته در یک سخنرانی تهدید کرده بود که قواعد بازی عوض شده و دورانی که اسرائیل به حمله دست می زده و با واکنش روبرو نمی شده سپری گردیده است و از این پس حزب الله به هر تعرض به سختی پاسخ خواهد گفت.

برخی کارشناسان اسرائیلی می گویند که اگر حمله به کارگاه ها اکنون صورت گیرد، بعید می نماید که حزب الله به واکنش متقابل دست بزند، زیرا با پاسخ کوبنده اسرائیل روبرو خواهد شد و خشم مردم لبنان را علیه ماجراجویی های خود نسبت به یک کشور همسایه، و به خطر انداختن منافع ملی لبنانی ها، بیش از بیش برخواهد انگیخت.

در این میان، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، ژنرال عمیکام نورکین، از خطر تازه ای علاوه بر موشک های نقطه زن خبر داد و آن پهپادهای نظامی است که سازمان های ترور و حزب الله لبنان در اختیار دارند و روز به روز تکمیل تر می شود و یک خطر امنیتی جدید برای اسرائیل به وجود می آورد.

ژنرال نورکین گفت: در همان حال که ارتش اسرائیل برای رویارویی با موشک های کروز حکومت ایران بر آمادگی های خود می افزاید، خطر پهپاهای دشمن را نیز نباید نادیده گرفت/

پهپاد که سرواژه پرنده هدایت پذیر از راه دور است، به هواپیماهای کوچک و بدون سرنشینی اطلاق می شود که از راه دور به کار می افتد و در سال های اخیر حتی قادر به بمباران و یا پرتاب موشک های کوچک می باشد.

به گفته فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، موشک های کروز و پهپادهای جنگی، در کنار موشک های نقطه زن و راکت ها، ایجاب می کند که اسرائیل بودجه های بیشتری را به نیازهای دفاعی خود اختصاص دهد و نقشه های دشمن را خنثی کند.

اسرائیل در سال های اخیر سه سیستم دفاع ضد موشکی در مورد ارتفاعات مختلف برپا ساخته، ولی با گسترش تکنولوژی های جدید، اکنون باید وسائل دفاعی تازه ای طراحی و تکمیل شود.