فرمانده نیروی هوایی هند در دیدار از اسرائیل: نیروی هوایی اسرائیل برتر است

فرمانده نیروی هوایی هند که در روزهای اخیر مهیمان اسرائیل بوده و از فرودگاه های نظامی دیدن کرده و با توان هوایی اسرائیل از نزدیک آشنا شده است، می گوید که بی تردید نیروی هوایی اسرائیل از برتری های بسیار برخوردار است.

ژنرال بیراندار سینگ دانوها فرمانده نیروی هوایی هند، همراه با فرماندهان نیروی هوایی حدود بیست کشور جهان در روزهای اخیر میهمان اسرائیل بودند و شب گذشته (پنجشنبه) با رئیس جمهوری اسرائیل دیدار داشتند. دو روز پیش، آن ها با نخست وزیر ملاقات کرده بودند.

فرماندهان نیروهای هوایی کشورهای مختلف در رزوهای اقامت خود در اسرائیل از بزرگترین فرودگاه نظامی کشور دیدن کردند و با وسائل و تجهیزات مدرنی که اسرائیل از آن ها استفاده می کند آشنا شدند.

اسرائیل و هند در سال های اخیر دارای روابط بسیار دوستانه و همکاری های نزدیکی هستند و نیروهای هوایی دو کشور نیز در موارد زیادی همکاری دارند.