فرمانده پلیس ضد شورش، در رابطه با احتمال تکرار اعتراض های مردمی گفت: همه وسایل آماده است

فرمانده پلیس ضد شورش نیروهای مسلح حکومت ارزیابی کرد که ممکن به زودی اعتراضات مردمی در در ابعاد گسترده در ایران از سر گرفته شود، و هشدار داده گفت: ما برای خاموش کردن اعتراض ها، همه تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار داریم که مختص فرونشاندن  هر گونه شورش و حرکت علیه حکومت اسلامی ایران است.

فرمانده یگان ویژه در این باره گفت: با تجهیزات خوبی که مسئولان حکومت در اختیار آنان گذاشته ، آماده سرکوب هرگونه شورش علیه رهبری و نظام جمهوری اسلامی است .

پاسدار حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: نیروهای ضد شورش  حکومت باید بتواند این “تهدیدها” را همچون اعتراضات ۹۶ و ۹۸ سرکوب کند.

پاسدار کرمی گفت:  با پشتیبانی‌هایی که از این یگان شده در حوزه زیرساخت‌ها در سطح کشور اعم از تکمیل و توسعه پادگان‌ها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگان‌ها و تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز و نیروی انسانی، سال ۹۹ را برای ما متناسب با افزایش تهدیدها سال مهمی قرار داده است.»

یگان ویژه، از یگان‌های زبده عملیاتی نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ تشکیل شده و به عنوان پلیس ضد شورش جمهوری اسلامی به کنترل اجتماعات، سرکوب اعتراضات و تجمعات مخالف حکومت می پردازد. این نیرو نقش مهمی در سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ داشت.