فرمان سرکوب مردم معترض توسط علی خامنه‌ای؛ حنیف حیدرنژاد

دو روز بعد از اعتراضات گسترده مردمِ خشمگین ایران در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور، علی خامنه‌ای با حمایت از افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: «اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم. من این را گفتم، حمایت هم می‌کنم.»

به این ترتیب مشخص کرد که خود اوست که پشت افزایش قیمت بنزین است. او اضافه کرد: «یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی می‌شوند.» آری! فقر و ناداری و زندگی در شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای طبقات مختلف مردم ایران از نظر خامنه‌ای و باند غارتگر و وطن بربادده حاکم بر ایران یک «خیال» و توهم و تصور است. برای آنها فقر و سیاه‌روزی مردم ایران هیچگاه اهمیتی نداشته و اینک که با فشار تحریم‌ها، ذخایر مالی حکومتشان رو به اتمام است، برای ادامه اهداف اسلام‌گسترانه و تروریستی‌شان در کشورهای مختلف جهان، فشار را بر گُرده مردم ایران بیشتر و بیشتر می‌کنند. همین چند روز پیش بود که خامنه‌ای در حمایت از اقدامات تروریستی حکومتش و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و نابودی اسرائیل گفت: «امروز بزرگترین مصیبت دنیای اسلام، قضیه‌ی فلسطین است که ملتی را از خانه و وطن خود آواره کردند. از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز همچنان بر این موضع باقی هستیم، یعنی بدون ملاحظه و رودربایستی به فلسطین و فلسطینی‌ها کمک کرده و خواهیم کرد و این کار را وظیفه‌ی همه‌ی دنیای اسلام می‌دانیم.»

برای خامنه‌ای وضعیت مردم در یمن و فلسطین و… «مصیبت» است ولی فقر و بدبختی مردم ایران «خیال» و تصور! وقتی دست‌پروردگان و مزدوران حکومت خامنه‌ای در آن کشورها به جنگ و ترور و خشونت دست می‌زنند، می‌شوند «قهرمان» و خانواده‌هایشان با پول مردم ایران حمایت می‌شوند، اما وقتی مردم ناراضی ایران به خیابان‌ها می‌ریزند، می‌شوند «اشرار». این است منطق ضدایرانی علی خامنه‌ای.

وضعیت امروز مردم ایران، زندگی در فقر و زیر فقر، بیکاری، گسترش انواع بیماری‌های روحی و اجتماعی، نابودی همه منابع ملی و سرزمینی و سرمایه‌های فرهنگی و… همه و همه حاصل سیاست‌های نظام اسلامی خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین ریز و درشت این حکومت است که کشور را به یک زندان بزرگ و یک «جهنم پر عذاب» برای مردم ایران تبدیل کرده‌اند.

با افزایش قیمت بنزین و تاثیراتی که این تصمیم بر چرخه زندگی در همه عرصه‌ها برای طبقات مختلف مردم به دنبال خواهد داشت، علی خامنه‌ای بجای آنکه از این تصمیم خود عقب‌نشینی کند، فرمان به سرکوب مردم می‌دهد. در سخنرانی امروز خود او با «اشرار» خواندن مردم معترض، سرکوب خونین مردم را زمینه‌سازی کرده و می‌گوید: «اینها اشرار هستند. مسئولین کشور هم به وظایف‌شان بطور جدی عمل کنند. مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشان عمل کنند.» تاکید خامنه‌ای بر «انجام وظایف در حفظ امنیت بطور جدی» فرمان قتل و کشتار و سرکوب وحشیانه مردم در خیابان‌هاست. خامنه‌ای با چنین فرمانی نشان می‌دهد که حکومت او بجز سرکوب هیچ راه دیگری برای حل بحران‌های کشور نمی‌شناسد.

سیاست‌های ۴۰ ساله حکومت اسلامی حاکم  بر ایران و سرکوب اعتراض‌های مختلف مردم ایران از جمله در سال ۸۸ و  آخرین بار در دی‌ماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که راه نجات از این همه ظلم و ستم و بیداگری و تحقیر و سرکوب روزمره، پایان دادن به عُمرِ این حکومت ضدایرانی است. در همین چند سال اخیر، مردم کشورهای مختلف با حضور در خیابان و ماندن در خیابان‌ها و میادین مرکزی شهرهای بزرگ نشان دادند که می‌توان حاکمان دیکتاتور و سرکوبگر را به پایین کشید. این آن درسی است که مردم ایران می‌توانند برای عبور به یک فردای آزاد و دمکراتیک از آن استفاده کنند. مقاومت، ایستادگی، همبستگی، ماندن در خیابان و علی خامنه‌ای و تمامی‌ نظام جمهوری اسلامی را نشانه گرفتن و آن را به کنار زدن تنها راه بیرون رفتن از وضعیت فلاکتبار کنونی است.

برگرفته از وب سایت شخصی نویسنده دیدگاه