فضاپیمای اسرائیل، نخستین گردش خود به دور کره زمین را تکمیل کرد و به سوی کره ماه پیش می رود

سفیه برشیت به هدف فرود آمدن در سطح کره ماه، به فضا فرستاده شده و اگر در انجام ماموریت خود موفق باشد، اسرائیل چهارمین کشوری خواهد بود که قادر به اجرای چنین پروژه ای بوده است.

سفینه فضایی اسرائیل که هفته پیش به فضا فرستاده شد، همچنان با موفقیت به مسیر خود ادامه می دهد و در ساعات روز گذشته نخستین گردش در اطراف مدار زمین را به پایان برد و بی آن که مسیر خود را ترک گوید، در یک مسیر بیضی شکل بزرگتر، خود را به کره ماه نزدیک تر خواهد ساخت.

سفیه برشیت به هدف فرود آمدن در سطح کره ماه، به فضا فرستاده شده و اگر در انجام ماموریت خود موفق باشد، اسرائیل چهارمین کشوری خواهد بود که قادر به اجرای چنین پروژه ای بوده است.

با تکمیل نخستین گردش به دور کره زمین، دانشمندان اسرائیلی اعلام کردند که همه دستگاه های سفینه فضایی اسرائیل به خوبی کار میکند و علائم رضایت بخشی به کره زمین مخابره کرده است.

سفینه اسرائیلی در روزها و هفته های آینده مسیر خود به دور رمین را به صورت بیضی شکل بزرگتری می پیماید تا به تدریج از محدوده جاذبۀ زمین خارج گردد و وارد و به سوی کره ماه کشیده شود.

قرار است سفیه اسرائیلی حدود چهل و پنج روز دیگر، یعنی در یازدهم ماه آوریل روی سطح کره ماه فرود آید. نقطۀ فرود، “اقیانوس آرامش” نام دارد. سفینه اسرائیلی اطلاعاتی را درباره کره ماه به زمین مخابره خواهد کرد که دارای ارزش علمی می باشد.