فضای وحشت در اصفهان: پنج زن و دختر از پشت سر هدف گوله ساچمه ای قرار گرفته اند، ولی جرات شکایت کردن ندارند

مدیر کل دادگستری اصفهان اخبار منتشر شده درباره تیراندازی به چند زن و دختر در این استان را نادقیق دانست اما این مقام حکومتی توضیح بیشتری در این باره نداد که منظور او از نادقیق چیست و این در حالی است که او این گزارش ها را رد نکرده و فقط آن را نادقیق دانست.

روزنامه شرق در تهران در شماره امروز خود نوشت که وحشت زنان و دختران شهر اصفهان را در بر گرفته و آن ها از ترس آن که از پشت سر هدف گلوله قرار گیرد، تا آنجا که ممکن است از خانه خارج نمی شوند.

روزنامه شرق نوشت که در روزهای اخیر دست کم پنج دختر یا زن جوان در خیابان های اصفهان از پشت سر هدف گلوله های ساچمه ای قرار گرفته و زخمی شده اند. علت این تعرض هنوز مشخص نشده، ولی آشنایان امور، آن را نمونه دیگری از خشونت علیه زنان می دانند.

در گزارش آمده است که سوء قصد کننده یک اسلحه کمری کالیبر پنج و نیزم نیز در اختیار داشته و بالاخره توسط ماموران امنیتی حکومت بازداشت شده، ولی ساعاتی بعد آزاد گردیده است که معلوم نیست چرا ماموران او را در بازداشت نگاه نداشته اند.

آزادی این مرد مظنون نیز بدون تامین وثیقه انجام گرفته و قوه قضائیه حاضر نشده درباره علل این رفتار به خبرنگار آن روزنامه توضیحی بدهد.

قربانیان این تعرض مسلحانه، کم و بیش وضع مشابهی داشته اند. یکی از قربانیان این تعرض ها،  یک بانو ۲۸ ساله چادری بود  که در حال بازگشت از محل کار خود در ساعت پنج بعدازظهر، از در خیابان امام هدف اصابت یک گلوله ساچمه ای قرار گرفت و به اورژانس منتقل گردید و در آنجا معلوم گردید که در ساعات پیشین چند زن دیگر نیز به جراحات مشابه به بیمارستان انتقال یافته اند.

خانواده این بانو به علت ترس و نگرانی، حاضر به شکایت کردن نشد. زیرا بیم داشت که او را به بد حجابی و حتی بی حجابی متهم سازند و باعث دردسر بیشتر شوند.

یکی از قربانیان دیگر دختر ۱۷ ساله ای است که برای خرید کتاب درسی به خیابان رفته بود و در اثر اصابت گلوله ساچمه ای از پشت سر زخمی گردید.

گفته شده که فرد ضارب که هنوز از انگیزه او خبری در دست نیست، دارای سه قبضه اسلحه بوده است. دست کم سه دختر دیگر هم کم و بیش با شیوه مشابه، هدف گلوله قرار گرفتند و به بیمارستان انتقال یافتند.

شرق نوشت که به دنبال این رشته تعرض ها، فضای وحشت، زنان و دختران شهر اصفهان را فرا گرفته است. این نگرانی، از جمله به علت آن است که زنان اصفهان هنوز حوادث اسیدپاشی در شهر خود را به یاد دارند.

روزنامه شرق نوشت که علیرغم این حوادث وخیم، هنوز هیچ یک از خانواده های زنان و دختران آسیب دیده حاضر به شکایت نشده، زیرا بر این تصور است که نه تنها حکومت به شکایات رسیدگی نخواهد کرد، بلکه احتمال دارد که خانواده ها با دردسرهای بیشتری روبرو شوند. این خانواده ها حتی حاضر نیستند با روزنامه نگاران مصاحبه کنند.

جو وحشت در اصفهان به حدی افزایش یافته که دختران حاضر به بیرون آمدن از خانه نیستند و خانواده ها نیز جرات شکایت کردن را ندارند.

روح الله خمینی و حکومت اسلامی به مردم ایران وعده داده بودند که حتی اگر برخی آزادی های مدنی آنها محدود می شود، ولی از امنیت فردی و اجتماعی برخوردار خواهند گردید. ولی سالیان دراز است که نه تنها امنیت اجتماعی مردم توسط خود رژیم لگدمال شده، بلکه امنیت فردی نیز به کلی از میان رفته است.