فقر گسترده در ایران:۱۴۰۰۰ زباله گرد در تهران!!!

سایت حکومتی رویداد ۲۴ روز گذشته(سه شنبه)با انتشار گزارشی اعلام نمود که دست کم ۱۴۰۰۰ زباله گرد در تهران وجود دارند.

این سایت حکومتی در گزارش خود آورده است:امروز کسی نیست که در کوچه و خیابان با پدیده زباله‌گردی و جمع‌آوری مواد بازیافتی برخورد نکرده باشد؛ افرادی از نوجوان گرفته تا سالخورده روی مخزن‌های زباله خم شده‌اند یا گونی‌های بزرگ و کثیف را از یک طرف خیابان به طرف دیگر می‌کشند و هراز گاهی ویدئوهایی از برخورد ماموران شهرداری با این افراد در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

رویداد ۲۴ در ادامه گزارش خود می افزاید:آمار دقیق و به روزی از تعداد زباله گردها در کشور، در دسترس نیست، با این حال در گزارش شهرداری تهران در سال ۹۹ تعداد افراد زباله گرد در کشور حدود ۱۴ هزار نفر اعلام شده که حدود ۴۷۰۰ نفر از این افراد که غالباً کودکان هستند در شهر تهران فعال هستند.

همانطور که در گزارش این سایت حکومتی آمده است آمار اعلام شده مبنی بر وجود ۱۴۰۰۰ زباله گرد آن هم فقط در شهر تهران مربوط به سال ۱۳۹۹ می باشد و با وجود گسترش روزافزون فقر در ایران این آمار در سال جاری بسیار بیشتر می باشد.

در سالهای گذشته معضل کارتن خوابی-زباله گردی و… مختص به قشری خاص از جامعه ایران بود اما بر پایه گزارش های مردمی که در فضای مجازی منتشر می گردد اکنون و با گسترش هرچه بیشتر فقر در جامعه ایران به وضوح می توان دید که زباله گردی و بی خانمانی در ایران در میان قشرهای مختلف جامعه ایران رواج پیدا کرده است و رژیم اسلامی نیز هیچ راه کار و چاره ای برای فقر و تنگدستی مردم نمی اندیشد.

در این میان قشر کارگر و حتی کارمندان دولتی نیز شرایط بهتری ندارند و بخشی از آنها نیز یا حقوقشان به موقع پرداخت نمی شود یا اینکه حقوق دریافتی شان کفاف زندگی و مخارج شان را نمی دهد.

معلمان شاغل و بازنشسته طی روزهای گذشته دست به اعتراض زده و از کم بودن میزان حقوق دریافتی در برابر هزینه های سرسام آور زندگی شکایت کردند.

آگاهان امور سیاسی و همچنین اقتصادی ایران شرایط را بسیار وخیم و شکننده برآورد می کنند و بر این باور هستند که رژیم حتی با وجود توافق احتمالی با غرب نمی تواند شرایط اقتصادی را سر و سامان دهد و فساد موجود در سیستم دولتی را مهار کند و دیر یا زود رژیم اسلامی با یک خیزش عمومی مردمی روبرو خواهد شد.