فلسطینیان از حماس به خاطر سرسپردگی به رژیم ایران خشمگین هستند

بسیاری از فلسطینیان در کرانه غربی و کشورهای عربی، از رفتار حماس به خاطر دوستی با حکومت ایران زبان به انتقاد شدید گشوده اند و می گویند، در حالی که رژیم بشار اسد در سوریه، فلسطینی ها را می کشد، حماس به خاطر روابط نزدیکی که با حکومت ایران دارد و پولی که از آن رژیم می گیرد، نسبت به جنایات کاملا سکوت کرده است.

در گزارش های امروز (سه شنبه) آمده است که ارتش بشار اسد، اردوگاه فلسطینی یرموک در خاک آن کشور را هدف آتشباری های سنگین قرار داده و شمار نامعلومی از فلسطینیان و از جمله زنان و کودکان را به قتل رسانده است. به گفته آنان، در حالی که همه فلسطینی ها این جنایات را محکوم می دانند، حماس به خاطر پول و اسلحه ای که از حکومت ایران برای مبارزه با اسرائیل می گیرد، از نکوهش کردن این رفتار جنایتکارانه رژیم اسد که وابسته به حکومت دینی ایران است، خودداری می ورزد.

اردوگاه یرموک، یکی از اماکن مسکونی بزرگ فلسطینیان در سوریه محسوب می شود، ولی ارتش سوریه با این استدلال که عناصر وابسته به داعش در آنجا سنگر گرفته اند، اردوگاه یرموک را هدف آتشباری های سنگین قرار داده است. در آخرین گزارش آمده است که در جریان آتشباری های روزهای اخیر، دست کم بیست فلسطینی کشته شده اند که برخی از آنان زنان و کودکان بوده اند.

فلسطینی ها می گویند که رژیم اسلامی ایران، در ارتکاب به این جنایات، شریک جرم بشار اسد است، زیرا پول و اسلحه ای که ایران در اختیار رژیم سوریه قرار می دهد، ارتکاب این جنایات را امکان پذیر می سازد.