فلسطینیان از رفتار بحرین و امارات عربی سرخورده شدند و خود را در انزوای بیشتر احساس می کنند

گرچه حکومت ایران، در کنار دولت ترکیه و همچنین حکومت خودگردان فلسطینی تصمیم دولت بحرین را برای عادی سازی روابط با اسرائیل، به شدت مورد حمله قرار داده اند و حتی سپاه پاسداران در ایران زبان به تهدید جنگی گشوده است، ولی تنها مقامات فلسطینی هستند که به واکنش عملی دست زده و سفیر خود را از بحرین قرا خوانده اند.

رژیم یاران در مورد عادی سازی روابط امارات عربی متحده با اسرائیل نیز تا کنون به واکنش لفظی بسنده کرده و از بازگرداندن سفیر و یا بستن سفارتخانه در ابوظبی دوری جسته است.

نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطینی، محمد اشتایه در واکنش خود گفت: «رفتار حکومت بحرین خنجری در قلب ملت های عرب و به ویژه فلسطینیان می باشد».

اشتایه گفت: «بحرین با این رفتار همچنین تلاش برای رسیدن به آرمان فلسطینی را مختل ساخته و کاملا به سود اسرائیل است».

گروه های ترور فلسطینی نیز که اکثرا به صورت مزدوران حکومت ایران عمل می کنند، با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند: «این اقدام خیانت به آرمان فلسطین است و چندین دهه مقاومت را خنثی می سازد». سازمان های ترور واژه “مقاومت” را به مفهوم عملیات مسلحانه به هدف نابودی اسرائیل به کار می برند.

حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی که سه تشکل تروریستی عمدۀ مورد حمایت رژیم ایران هستند، پیشتر نیز در بیانیه هایی تهدید کرده بودند که از امارات عربی متحده انتقام خواهند گرفت و تلاش خواهند کرد برنامه نزدیک شدن آن کشور به اسرائیل را خنثی کنند.

با توجه به آن که در هفته ها و شاید ماه های آینده، انتظار می رود که شمار بیشتری از کشورهای عرب و غیرعرب با اسرائیل روابط عادی برقرار سازند، فلسطینی ها احساس می کنند که روز به روز تنهاتر می شوند.

دستگاه رهبری فلسطینیان در چند دهه اخیر، همیشه نسبت به روند صلح با اسرائیل، سیاستی منفی در پیش گرفته و احتمالات زیادی را برای برقراری صلح از دست داده است.

نخست وزیر فلسطینی در واکنش خود، دولت ایالات متحده را به خاطر پیشبرد صلح بین اسرائیل و امیرنشین های عرب به شدت نکوهش کرد.