فلسطینیان تظاهرات گسترده ای را علیه برنامه الحاق بخشی از کرانه باختری به خاک اسرائیل تدارک دیده اند

با آن که هنوز برنامه نتانیاهو برای الحاق بخشی از کرانه باختری به خاک اسرائیل عملی نشده، گروه های فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، به یک رشته تظاهرات اعتراضی گسترده دست زدند و هزاران نفر در حالی که شعارهای شدیداللحن سر داده بودند، خواهان جلوگیری از اقدام اسرائیل بودند.

در نوار غزه، گروه های ترور فلسطینی، برای بیان خشم خود، ده ها موشک به سوی آب ها در دریا شلیک کردند تا بدین سان بکوشند اسرائیل را مورد تهدید قرار دهند و اهالی این کشور را بترسانند تا شاید دولت را از اجرا برنامه باز دارند.

در عین حال، واحد انتظامی ویژه ای در نوار غزه برپا گردیده که ماموریت آن جلوگیری از نزدیک شدن معترضان به خط مرزی با اسرائیل است.

گروه تروریستی جهاد اسلامی آزادی فلسطین، وابسته به حکومت اسلامی ایران اعلام کرده است که اگر اسرائیل قصد خود را درباره انضمام بخشی از کرانه باختری عملی سازد، آن را به عنوان اعلان جنگ تلقی خواهند کرد و با آن به رویارویی خواهند پرداخت.

از جانب برخی سران حماس نیز تهدیدهای مشابه شنیده شده، ولی آگاهان امور نظامی در اسرائیل آن را جدی نمی گیرند.

یک گروه از مقامات حکومت خودگردان در کرانه باختری نیز تهدید کرده بودند که به اعمال خشونت آمیز دست خواهند زد. ولی بخشی دیگر گفته اند که تلاش به عمل خواهد آمد که اعتراض ها جنبه خشونت به خود نگیرد.

حتی گزارش رسیده که حکومت خودگردان ابراز تمایل کرده با اسرائیل وارد گفتگو شود و این در حالیست که تا هفته پیش می گفتند که هرگونه ارتباطی را با اسرائیل قطع کرده اند و حتی ممکن است حکومت خودگردان را نیز منحل سازند و وضعی به وجود آورند که همه مسؤولیت حکومتی در کرانه باختری، به دوش اسرائیل محول شود.

برخی تحلیلگران می گویند که اگر این تهدید فلسطینیان عملی شود، این دقیقا همان چیزی است که راستگرایان اسرائیلی در پی آن هستند و برپایی حکومت خودگردان را یک اشتباه سیاسی بزرگ از جانب اسرائیل می دانند و خواهان برچیدن آن هستند.

گفته شده که رهبران فلسطینی همیشه فرصت های تاریخی را از دست داده اند و ممکن است این بار نیز همان اشتباه را تکرار کنند.

این رویدادها با بحران شدید مالی و همچنین گسترش ویروس کورونا در نواحی فلسطینی نشین همزمان شده و حکومت خودگردان را بیش از پیش تضعیف کرده است.

این ارزیابی، با سخنان امروز یک مقام ارشد فلسطینی مورد تایید قرار گرفت. نبیل شعث که از مشاوران نزدیک محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی محسوب می شود، امروز (چهارشنبه) گفت: اگر اسرائیل از برنامه الحاق دست بردارد، فلسطینیان حاضرند با آن کشور وارد گفتگو شوند.

یادآوری می شود که در پنج سال اخیر، محمود عباس قاطعانه از تجدید گفتگوهای صلح با اسرائیل شانه خالی کرده و پیش شرط هایی قائل شده بود که ازسرگیری گفتگوها را غیرممکن می ساخت. محمود عباس با این سیاست غلط پنج سال دیگر از فرصت های موجود را از دست داد.