فلسطینیان در تلاش خود برای محکوم شناختن اسرائیل در شورای امنیت شکست خوردند

تلاش حکومت خودگردان فلسطینی برای تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل، که در آن اسرائیل محکوم شناخته شده باشد، با شکست روبرو شد و محمود عباس ناچار گردید طرح پیشنهادی خود را پس بگیرد. رئیس حکومت خودگردان که در یک سال اخیر روش آشتی ناپذیری در برابر ایالات متحده در پیش گرفته، اظهارات مقامات راستگرای اسرائیل را نیز محکوم دانسته که به دنبال انتشار طرح صلح پرزیدنت ترامپ، گفتند که اسرائیل باید هرچه زودتر بخش هایی از کرانه باختری را به طور رسمی زیر حاکمیت خود در آورد.

در طرح صلح آمریکایی گفته شده که ناحیه موسوم به “دره اردن” که در نوار ساحلی بخش غربی رود اردن قرار دارد و به یک رشته کوه منتهی می شود، در حاکمیت اسرائیل بماند. همچنین، ایالات متحده پذیرفته که بخش اعظم آبادی های اسرائیلی نشین که در کرانه باختری برپا شده، بخشی از خاک اسرائیل محسوب شود.

جناح راست اسرائیل که از این بخش از طرح پرزیدنت ترامپ به گرمی استقبال کرده، درصدد برآمد هرچه زودتر آن را عملی سازد. ولی ایالات متحده به اسرائیل هشدار داد که همه بخش های طرح ارائه شده، باید به صورت یکپارچه عملی شود و اسرائیل حق ندارد بخشی از آن را در شرایط کنونی به اجرا گذارد.

نتانیاهو که در آستانه انتخابات پارلمانی، به شدت می کوشد به دستاوردهای سیاسی و بین المللی نائل شود، بلافاصله پس از رونمایی از طرح پرزیدنت ترامپ، اعلام کرد که اسرائیل در آینده نزدیک حاکمیت خود را بر آن نواحی اعلام خواهد کرد. او حتی گفت که این جریان را در نشست هفتگی هیات دولت که قرار بود سه هفته پیش برگزار شود مطرح خواهد ساخت. ولی زیر فشار ایالات متحده، او این تصمیم خود را باطل کرد و از جانب راست افراطی مورد نکوهش قرار گرفت.

حکومت خودگردان فلسطینی در ماه های اخیر گامهایی در راه کاهش و حتی توقف همکاری با اسرائیل برداشته و از اظهارات نتانیاهو به شدت ابراز ناخرسندی کرده و قصد داشت این جریان را به شورای امنیت بکشاند.

ولی محمود عباس نتوانست موافقت اعضای دائم و موقت شورای امنیت را برای تصویب چنین قطعنامه ای علیه اسرائیل به دست آورد و در نتیجه، از ارائه پیش نویس قطعنامه خودداری ورزید.

محمود عباس حتی نتوانست موافقت ۹ کشور از پانزده کشور عضو شورای امنیت را جلب کند که پیش نویس قطعنامه را در نشست شورای امنیت مطرح سازند.

آگاهان می گویند که این امر نشان می دهد که حکومت خودگردان فلسطینی حمایت بین المللی و حتی حمایت کشورهای عرب را به تدریج از دست می دهد.

این واقعیت که یک بخش از سازمان های فلسطینی علنا خواهان نابودی اسرائیل هستند و از نوار غزه به تعرض جنگی علیه اسرائیل ادامه می دهند، یکی از علل دوری اعراب و جهانیان از فلسطینی ها می باشد. دولت محمود عباس نیز از هنگامی که ایالات متحده سفارت خانه خود را به اورشلیم منتقل ساخته، با آن کشور وارد ستیز شده و هرگونه تماسی را با ایالات متحده متوقف ساخته است.