فلسطینی های غزه دوباره در جدار مرزی، علیه اسرائیل به آشوب دست زدند

اهالی فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، روز گذشته (جمعه) به آشوب های گسترده ای علیه اسرائیل دست زدند. این آشوب ها در چندین شهر و از جمله در کنار جدار مرزی بین غزه و اسرائیل رخ داد و سربازان اسرائیلی مورد سنگ پرانی و اسیب قرار گرفتند و ناچار به دفاع از خویش گردیدند.

تظاهرکنندگان همچنین به آتش زدن لاستیک پرداخته و به سوی سربازان اسرائیلی بطری های آتشزا پرتاب می کردند.

محافل خبری فلسطینی می گویند که در جریان این آشوب ها، چهارده تن در نتیجه تیراندازی زخمی شدند. همه زخمی ها از اهالی نوار غزه هستند که قصد داشتند جدار امنیتی را پاره کرده و وارد خاک اسرائیل شوند.

تظاهرکنندگان از جمله تلاش می کردند که پرچم فلسطینی را به روی جدار امنیتی اسرائیل نصب کنند.

در حادثه ای که هفته پیش رخ داد، چهار سرباز اسرائیلی هنگام پائین آرودن پرچمی که به روی جدار نصب شده بود زخمی گردیدند. علت آن بود که فلسطینی ها یک بسته مواد تخریبی به پایه این پرچم وصل کرده بودند که هنگام تلاش برای بیرون آوردن چوبه پرچم، منفجر شد و سربازان را زخمی کرد.

یک دیدگاه

  1. رژیم ایران با فریبکاری در پوشش روابط اقتصادی و سیاسی، درحال گسترش اسلام گرایی افراطی و ظلمانه در اروپا است و در اینده نزدیک بطور کامل قدرت را بدست میگیرد و به نابودی تمام مسیحیان و یهودیان میپردازد هرکشوری با ایران قرارداد ببندد و راه انان را به کشورش باز کند سند نابودی خودرا امضاء کرده و شیرینی بهبود اقتصادی جای خودرا به تلخی نابودی تمدن غرب خواهد داد. بین اسرائیل و فلسطینیها صلحی در کار نخواهد بود و کسانیکه بدنبال این موضوع هستند هدفشان کسب امتیاز قانونی و عقب راندن اسرائیل است من بشما اطمینان میدهم که فلسطین و سوریه جزئی از خاک ایران محسوب میشوند و سیاست انها هم در دست ایران است وگروه خودگردان فاقد هرگونه استقلال است.تمام کسانیکه با نام معترض از ایران به اسرائیل رفته اند جاسوسهای جکومتی اند و اسرائیل را باتفسیرها و اطلاعات نادرست در پرتگاه نابودی قرار داده اند.درحماقت اسرائیل همین بس که در جنگ ایران با عراق بنفع ایران عمل کرده!

Comments are closed.