فلسطینی ها از نوار غزه بمب گذاشتند، اسرائیل با آتشباری به سوی غزه پاسخ داد

گروه های تروریستی فلسطینی در غزه همچنان می کوشند به شیوه های مختلف به اسرائیل آسیب برسانند. آخرین مورد این تعرض شب گذشته (سه شنبه) رخ داد و یک بمب دستی که در کنار یک دستگاه بزرگ خاکبرداری اسرائیل جاسازی شده بود منفجر گردید، ولی آسیب جزیی وارد ساخت.

در واکنش، تانک های اسرائیلی مستقر در خط مرزی، سه نقطه نظامی حماس در خاک غزه را هدف آتشباری قرار دادند، ولی از آسیب احتمالی گزارشی نرسیده است. نقاطی که هدف قرار گرفت، محل برج های دیده بانی حماس برای رصد کردن اوضاع در داخل خط مرزی اسرائیل بود.

به دستگاه خاکبرداری اسرائیلی زیانی وارد نیامد و کسی آسیب ندید.

کارشناسان اسرائیلی ارزیابی می کنند که این بمب دستی در روز جمعه و زیر پوشش تظاهرات گسترده و آشوبهایی که در مرز اسرائیل و غزه رخ داده کار گذاشته شده بود.

گروه های فلسطینی تا کنون چند بار زیر پوشش این اغتشاشات به کارگذاری بمب در طول جدار مرزی با اسرائیل دست زده اند.

اسرائیل اعلام داشته که مسوولیت هرگونه تعرض از داخل غزه به خاک اسرائیل به عهده آن سازمان است که خود را حاکم آن سرزمین می داند و قدرت را به دست دارد.

مقامات ارتشی گفتند که اجازه نخواهند داد حماس خط مرزی را به یک جبهه جنگ فرسایشی علیه اسرائیل مبدل سازد.

در اورشلیم ارزیابی شد دستاوردهای حماس از تظاهرات خونینی که طی دو جمعه متوالی به راه انداخت بسیار ناچیز بوده و هزینه سنگینی برای آن سازمان داشته است.

حماس می گوید که در ظرف دو جمعه، ۳۴ قربانی داده و صدها نفر آسیب دیده اند. هزینه مالی راه اندازی این گونه تظاهرات نیز بسیار سنگین است. حماس امید داشت که با این عملیات بتواند از انزوا در جهان عرب بیرون آید و جهانیان را دوباره متوجه مساله فلسطینی ها سازد. ولی کشورهای عرب این تلاش حماس را با بی اعتنایی نسبی تلقی کردند.

آگاهان می گویند که یکی از دلائل انزوای حماس در جهان عرب، همکاری و ارتباط آن سازمان با حکومت ایران و حزب الله لبنان است. این همکاری مالی و تسلیحاتی در حالی برقرار گردیده که اکثر کشورهای عرب، برای مبارزه با رژیم ایران، به یکدیگر دست اتحاد داده اند.