فلسطینی ها از هم اکنون خود را مالک شرق اورشلیم می دانند و بر اسرائیل خشم گرفته اند

برگزاری “جشنواره نور” در بخش باستانی اورشلیم، خشم حکومت خودگردان فلسطینی را برانگیخت و سخنگویان آن ادعا کردند که اسرائیل به یک اقدام تحریک آمیز دست زده است. این ادعا در حالی عنوان می شود که وزارت فرهنگ و هنر اسرائیل هر سال در چنین فصلی “جشنواره نور” را برگزار می کند که ده ها هزار نفر گردشگر خارجی و داخلی به تماشای آن می آیند.

در این جشن، بازارچه باستانی شهر اورشلیم چراغانی می شود و ساختمان های قدیمی و همچنین دیوار بلند بخش شرقی شهر نیز با انواع نورها تزئین می گردد. ولی حکومت خودگردان، امسال برای بهره برداری تبلیغاتی، این اقدام سالیانه را “تحریک امیز” توصیف کرده و نسبت به آن اعتراض داشته است.

حکومت خودگردان فلسطینی خواهان تبدیل بخش شرقی اورشلیم به پایتخت کشور مستقل فلسطینی می باشد – خواسته ای که اسرائیل به شدت با آن مخالفت می ورزد و اعلام می دارد که هرگز موافقت نخواهد کرد که پایتخت باستانی اسرائیل با سه هزار سال پیشنبه تاریخی ، دوباره تقسیم شود.

در همان حال که جناح فتح به رهبری محمود عباس از پایتختی شرق اورشلیم سخن می گوید، جناح حماس همه این شهر و سراسر خاک اسرائیل را متعلق به فلسطینیان می نامد و عملا خواهان نابودی اسرائیل می باشد.

انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم نیز با واکنش های خشم آلود و حتی خونین فلسطینی ها روبرو شد.

در گزارش های امروز آمده است که نخست وزیر اسرائیل می کوشد کشورهای بیشتری را به انتقال سفارتخانه خود به اورشلیم تشویق کند. در این گزارش آمده است که نتانیاهو با رهبران لهستان و چند کشور دیگر اروپای شرقی در تماس است و آن ها را به این کار تشویق می کند و برخی از سران را نیز به دیدار از اسرائیل دعوت کرده است.