فلسطینی ها در اتحادیه عرب علیه صلح امارات و اسرائیل شکست خوردند و پایگاه دیگری را از دست دادند

اقدام اتحادیه عرب در رد درخواست فلسطینی ها برای محکوم دانستن امارات عربی متحده به خاطر عادی سازی روابط با اسرائیل، نه تنها یک شکست تاکتیکی برای حکومت خودگردان فلسطینی محسوب می شود، بلکه یک شکست استراتژیک هم می باشد که تایید می کند کشورهای عرب تا چه حد از فلسطینی ها دور شده اند و شیوه رفتاری آن ها در حمایت از تروریسم و تلاش برای نابودی اسرائیل را مردود می دانند.

نشست وزیران خارجه کشورهای عرب روز گذشته (چهارشنبه) به صورت مجازی و از راه دور برگزار شد و طی آن، درخواست حکومت خودگردان فلسطینی برای نکوهش کردن امارات عربی متحده مطرح گردید و پس از سه ساعت بحث و جدل، اکثر کشورهای عرب این درخواست را مردود دانستند و اتحادیه عرب آن را رد کرد.

ریاض المالکی وزیر خارجه حکومت خودگردان فلسطینی با ارائه طرحی خواهان نکوهش امارات گردید، ولی در پایان مباحثات سه ساعته، اکثر وزیران خارجه عربی علیه آن رای دادند.

در گزارش ها آمده است که شماری از کشورهای عضو اتحادیه عرب، در جریان مباحثات وزیران خارجه، از اقدام امارات عربی متحده در عادی سازی مناسبات با اسرائیل به طور قاطع پشتیبانی کردند و آن را تصمیمی شایسته و در راستای منافع ملت های عرب دانستند.

حسام زکی دستیار دبیرکل اتحادیه عرب به خبرنگاران گفت: بحث درباره طرح فلسطینیان بسیار جدی انجام شد، ولی مورد توافق همه کشورهای عضو قرار نگرفت.

فلسطینی ها در طرح اصلی خود، امارات عربی را با شیوه ای گزنده مورد حمله و تحقیر قرار داده بودند. ولی با آن که این طرح را تعدیل کردند، اکثر کشورهای عرب با آن مخالفت ورزیدند و فلسطینیان با یک شکست سیاسی جدید روبرو شدند.

برای درک این واقعیت که جهان عرب تا چه حد دیدگاه خود را علیه اسرائیل تغییر داده و در تعیین سیاست های خود واقع بین تر گردیده، باید یادآوری کرد که سران همین اتحادیه، کوتاه مدتی پس از جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ که به پیروزی اسرائیل بر سه کشور عربی مصر، سوریه و اردن منجر شد، در خرطوم پایتخت سودان گرد آمدند و تصمیماتی گرفتند که کاملا با مباحثات روز گذشته تفاوت دارد.

در جنگ شش روزه، اسرائیل بر شبه جزیره سینا که سه برابر خاک اسرائیل وسعت دارد، و همچنین بر بلندی ها گولان در خاک سوریه و کرانه باختری رود اردن مسلط شد. در آن هنگام داوید بن گوریون بنیانگذار اسرائیل نوین ابراز آمادگی کرد که اگر کشورهای عرب دست دوستی اسرائیل را بفشارند، دولت اورشلیم همه این سرزمین ها را به اعراب باز خواهند گردانید.

ولی سران کشورهای عرب با رد این پیشنهاد سخاوتمندانه، در قطعنامه خود اعلام کردند که نه وارد مذاکره با اسرائیل خواهند شد و نه موجودیت اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت و نه با این کشور صلح خواهند کرد.

با تصویب این قطعنامه جنگی، فلسطینیان بزرگترین فرصت برای رسیدن به رفاه و آرامش را از دست دادند و حکومت سوریه از ادامه تسلط بر بلندی های گولان محروم شد. ولی کشور مصر پس از آن که آماده صلح با اسرائیل گردید، سراسر شبه جزیره سینا را از این کشور دریافت کرد.