فلسطینی ها در ادامه خشونت و تعرض به اسرائیل سه کشته دادند و اعلام داشتند که از این تلاش دست برنمی دارند

مقامات فلسطینی در غزه امروز (شنبه) اعلام داشتند که در جریان آشوب های سنتی روزهای جمعه در طول خط مرزی با اسرائیل سه تن از آنان کشته شده اند و صدها نفر زخمی گردیدند. تعیین میزان درستی این آمار ممکن نیست، زیرا فلسطینیان به روزنامه نگاران خارجی امکان بررسی نمی دهند.

گزارشگران می گویند که بر خلاف انتظار پیشین، شمار افرادی که در تظاهرات دیروز شرکت کردند، به حدود سیزده هزار نفر نزدیک می شد و عملیات اعتراضی، این بار خشونت بارتر از هفته های پیش بود و در جریان آن یک افسر اسرائیل نیز به طور سطحی زخمی شد.

این حادثه هنگامی روی داد که آشوبگران فلسطینی چندین بار لوله های محتوی مواد انفجاری به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب کردند و حتی در چند مورد نیز نارنجک پرتاب کردند.

در کنار این تظاهرات، و در همان حال که برخی می کوشیدند نارنجک به سوی خاک اسرائیل پرتاب کنند، هوا کردن بادبادک های آتشزا نیز ادامه یافت.

آگاهان می گویند که تروریست های فلسطینی این شیوه خرابکاری خود را تکمیل تر کرده اند و اکنون لوله های حاوی مواد انفجاری به آن وصل می کنند تا هنگام برخورد با زمین منفجر شود و موجب ایجاد حریق و یا آسیب رساندن به افراد گردند.

سران حماس که مسوولیت اداره کردن غزه را در تسلط خود گرفته اند، می گویند تا هنگامی که محاصره آن سرزمین برچیده نشود، تظاهرات و اغتشاشات هفتگی در طول خط مرزی با اسرائیل همچنان ادامه خواهد یافت.