فلسطینی ها دو بمب دستی کار گذاشتند، اسرائیل قرارگاه حماس را بمباران کرد

پس از آن که نیروهای امنیتی دو بمب دستی را در کنار جدار مرزی بین اسرائیل و غزه شناسایی کردند، هواپیماهای جنگی اسرائیل امروز (دوشنبه) به پرواز در آمدند و یک هدف را در داخل غزه بمباران کردند.

بعدازظهر روز گذشته (یک شنبه) سه فلسطینی از داخل غزه به خاک اسرائیل رخنه کردند و پس از قرار دادن دو بمب دستی، به سرعت به داخل غزه باز گشتند. سربازان اسرائیلی به سوی آن ها تیراندازی کردند، ولی به احتمال قوی آن ها آسیب ندیدند. ارتش اسرائیل بمب ها را خنثی کرد.

اسرائیل بارها اعلام داشته که هیچ گونه تعرضی بی جواب نخواهد ماند. از دیدگاه اسرائیل، حکومت حماس در غزه مسوول آن است که خرابکاران به مرز این کشور نزدیک نشوند و مواد انفجاری کار نگذارند.

در گذشته نیز چند بار این گونه تعرض روی داده که انفجار برخی از آن ها موجب آسیب دیدن و حتی کشته شدن شماری از سربازان اسرائیلی گردیده است.

با آن که در دو جمعه گذشته حماس تظاهرات ظاهرا آرامی علیه اسرائیل در خط مرزی برگزار کرد، به موازات آن تلاش برای تعرض های مسلحانه علیه اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد.

مقامات اسرائیلی گفتند که حماس می کوشد از روی زمین و زیرِ زمین به اسرائیل آسیب برساند و هنوز از این گونه تلاش ها دست برنداشته است. ولی اسرائیل قاطعانه با این گونه توطئه ها رویارویی خواهد کرد.

مکانی که سپیده دم امروز (دوشنبه) هدف حمله قرار گرفت، در شمال نوار غزه قرار دارد، ولی ارتش اسرائیل ماهیت این هدف را مشخص نساخت.