فوادپاشایی(دبیرکل حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات):در ایران انفلاب ملی درجریان است و پیروز خواهد شد

فواد پاشایی(دبیرکل حزب مشروطه ایران لیبرال-دموکرات)بر این باور است که خیزش این بار ملت ایران بر علیه رژیم ملایان یک انقلاب ملی است که منجر به سقوط رژیم و پیروزی مردم خواهد شد.

آقای فواد پاشایی اتحاد حداکثری مخالفان رژیم و همچنین مردم ایران را عامل مهمی در راه نیل به پیروزی دانست.

وی همچنین تظاهرات و خیزش مردمی در داخل ایران را عامل اصلی تغییرات در ایران دانست که رژیم ملایان را به وحشت انداخته است.

آقای پاشایی همچنین گفت که خیزش کنونی در ایران که دومین ماه خود را پشت سر میگذارد برخلاف تصور رهبران میدانی خود را دارا می باشد در عین حال مردم در داخل ایران پس از گذشت بیش از چهل سال از مبارزه با رژیم امروز خود به خوبی می دانند که چگونه در برابر رژیم بایستند.

روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر حزب مشروطه ایران چهاردهمین کنگره خود را برگزار نمود و در پی آن آقای فواد پاشایی بار دیگر با رای حاضرین در کنگره بعنوان دبیرکل انتخاب گردید.

وبسایت حزب مشروطه ایران لیبرال-دموکرات:

برگ نخست

نسخه کامل گفتگو با آقای فواد پاشایی در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد.