فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران:بزودی ائتلافی از اپوزیسیون اعلام موجودیت میکند

در سومین ماه از خیزش ملی ایرانیان بر علیه رژیم ملایان ناظران و تحلیلگران بر این عقیده هستند که مبارزات دلیرانه ملت ایران باید دارای یک سیستم راهبری در خارج از ایران باشد تا بتواند صدای حق خواهی ملت ایران را به گوش جهان آزاد برساند و هم اینکه مبارزه مردمی انسجام بیشتری داشته باشد.

آقای فواد پاشایی(دبیرکل حزب مشروطه ایران لیبرال-دمکرات)در گفتگوی رسانه ای تاکید کرد که بزودی ائتلافی از گروه های مختلف سیاسی اعلام موجودیت خواهد کرد.

آقای پاشایی افزود که تلاش بر این بوده و هست که تا حد ممکن طیف های مختلف سیاسی در این گروه حضور داشته باشند.

وبسایت حزب مشروطه ایران:

برگ نخست

این دور از اعتراضات مردمی در ایران بر علیه رژیم از زمان انقلاب ۵۷ تاکنون بی سابقه بوده چرا که وارد سومین ماه شده و با وجود سخنرانی های مکرر خامنه ای مبنی بر پایان یافتن آن همچنان نه تنها ادامه دارد بلکه بر ابعاد آن افزوده می شود و حتی در روستاهای کوچک و دورافتاده ایران مردم دست به اعتراض نسبت به رژیم می زنند.