فیس بوک شماری از صفحاتی را که حکومت ایران برای دخالت در انتخابات اسرائیل گشوده بود، بست

سخنگوی کمپانی فیس بوک اعلام کرد که صدها حساب را کشف کرده که دارای هویت جعلی بوده و هدف از آن ها دخالت در کارزار انتخاباتی اسرائیل بوده است. به گفته کارشناسان فیس بوک، هدف از برپایی همه این صفحات، بدنام ساختن چهره سیاسی شماری از رهبران احزاب اسرائیل بوده است.

آن چه در این راستا می تواند جالب باشد، این پرسش است که رژیم ایران، از طریق فیس بوک، هدفش پیشبرد کدام نامزد انتخاباتی اسرائیل و یا پس راندن یک نامزد انتخاباتی دیگر بوده است.

اگر هدف و امید رژیم ایران آن است که در اسرائیل دولتی به روی کار آید که نخواهد با حکومت اسلامی به کشاکش بپردازد، ولی واقعیت آن است که هر دو نامزد جدی نخست وزیری در اسرائیل، یعنی نتانیاهو بنی گانتس گفته اند که سیاست قاطعی در برابر رژیم ایران و زیاده خواهی های آن در پیش خواهند گرفت.

پس، این دخالت های خنثی شدۀ رژیم ایران، به سود چه کسی می تواند بود؟