فیلم؛ رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، از برنامه خود برای وزارت نفت می‌گوید!

رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت رئیسی، در شرح برنامه‌های خود برای گرفتن رای اعتماد در مجلس، از آماده بودن برنامه‌هایش برای وزارت نفت سخن گفت. او حتی با وجود یادآوری نمایندگان که او برای وزارتخانه راه پیشنهاد شده است و نه وزارت نفت، همچنان به سخن گفتن در مورد برنامه‌هایش برای وزارت نفت، ادامه می‌دهد.