فیلم اعتراض شدید سران قبایل خوزستان به معاون اول روحانی

جمعی از سران قبایل و نخبگان عرب خوزستان، در نشست با اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به شدت به او اعتراض کرده و بر سر او فریاد کشیدند.

جهانگیری که روز گذشته، آدینه، به خوزستان سفر کرده بود، در دیداربا عشایر و نخبگان این استان با اعتراض شدید آنها روبه‌رو شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، شیخ موسی کروشاتی از بزرگان عرب خوزستان در این نشست گفت: «بیکاری، محرومیت ها و بی توجه های مربوط به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در شهرها و روستاهای استان از جمله مطالبات مردم است؛ بنابراین آب تنها خواسته خوزستانی ها نیست.»

یکی دیگر از حاضران در نشست، خطاب به جهانگیری گفت: «آب را به روی مردم بستید مردم هم بلند شدند و زد و خورد شد و ما کشته دادیم. آقای جهانگیری آمده اینجا به ریش مردم می‌خندد.»