نژاد پرست قاتل آلمانی، خواهان نابودی اسرائیل بود و از لزوم پاکسازی آلمان از نژاد و فرهنگ نجس سخن می گفت

در تظاهرات آلمان در ابراز هممدردی با قربانیان، پرچم ترکیه در تعداد زیاد دیده می شد

یک نژادپرست آلمانی که با حمله تروریستی به قلیان خانه های ترک در شهر کوچکی در آلمان ۹ نفر را به قتل رساند، در حساب کاربری خود در فیس بوک، از جمله نوشته بود که اسرائیل باید نابود گردد و نسل یهود منقرض شود. او همچنین نوشته بود که به موجوداتی که از کرات دیگر به کره زمین می آیند باور دارد.

این جنایات در شهر هاناو روی داد که یک اقلیت بزرگ ترک نیز در آن زندگی می کند. این قاتل که “توبیاس راتجان” نام دارد، در فیس بوک خود نوشته بود که همه “آلمانی های نجس” را هم باید نابود کرد. احتمال می رود که اشاره او به شهروندان ترک تبار بود که چند دهه پیش برای کار از ترکیه به آلمان آمدند و یک جامعه بزرگ را در آن کشور تشکیل می دهند، ولی هنوز به طور کامل در فرهنگ آلمانی تحلیل نرفته اند.

مهاجران ترک و برخی شهروندان آلمانی با روشن کردن شمع، یاد قربانیان را گرامی داشتند

قاتل، که چهل و سه سال سن داشت، پس از اجرای این قتل های فجیع، خودکشی کرد. او پیشتر بیانیه ای تنظیم کرده بود که در آن ادعا شده آلمان در تسلط بیگانگان قرار گرفته و برای نجات آن کشور، باید بسیاری نژادها و فرهنگ های زیان آور را نابود کرد. او مطالب دیگری نیز به این شیوه نگاشته بود که حکایت از آشفتگی روانی شدید او دارد. او همچنین خواستار نابودی اسرائیل شده بود.

پلیس آلمان این احتمال را بررسی می کند که این قاتل نژادپرست المانی، از همدستی فرد یا افراد دیگری در ارتکاب جنایات دست داشته است.