قاضی آمریکایی درخواست آزادی موقت یک ایرانی را که به جاسوسی برای رژیم متهم شده است رد کرد

محل مرکزی دادگاه های فدرال در ایالات متحده

دادگاه جنایی ایالات متحده، درخواست یک متهم ایرانی را که گفته می شود جاسوس حکومت ایران در ایالات متحده بوده، رد کرد و او باید تا پایان پیگَرد قانونی در زندان بماند. این فرد متهم است که درباره مراکز یهودی و همچنین تلاشگران سازمان مجاهدین خلق ایران، به گردآوری اطلاعات پرداخته بود.

مجید قربانی ۵۹ ساله، که مقامات قضایی ایالات متحده می گویند یکی از ماموران جاسوسی رژیم ایران در ایالات متحده بوده، از دادگاه خواسته بود که پس از تفهیم اتهام و تا هنگام آغاز محاکمه اش آزاد باشد. با آن که این امر در مورد بسیاری از جرائم، در دادگاه های آمریکا سابقه دارد، ولی در مورد جرائم وخیمی چون اتهام جاسوسی، رواج چندان ندارد.

دادستان آمریکایی برای جرائم منتسب به محمد قربانی مجازات ۷۵ سال زندان درخواست کرده است. وکیل مدافع او گفت که چون خانواده قربانی در کالیفرنیا زندگی می کند، درخواست آزادی تا هنگام آغاز محاکمه را دارد. ولی قاضی دادگاه این درخواست را به علت وخامت جرائمی که به او نسبت داده شده، رد کرد.

متهم دوم، فردی به نام احمد رضا محمدی دوستدار می باشد که تابعیت مضاعف ایرانی – آمریکایی دارد، قرار است در دادگاه شیکاگو محاکمه شود.

مجید قربانی از جانب دادستان آمریکایی متهم گردیده که با حضور در همایش مجاهدین در نیویورک، از حاضران عکس گرفته و عکس ها را به دوستدار تحویل داده که به ایران منتقل سازد

دوستدار نیز در دادگاه متهم گردیده که سال گذشته، چند کانون فرهنگی یهودی را در شیکاگو زیرنظر گرفته و شیوه محافظت از آن ها را بررسی کرده و همچنین از آن اماکن عکس گرفته است.

احتمال می رود که رژیم ایران با دریافت این اطلاعات قصد انجام عملیات خرابکاری در این اماکن یهودی را داشته است. ولی این احتمال هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.

نشست بعدی دادگاه آمریکایی دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.