قالیباف ادعا کرد که قادر است همه مشکلات ایران را در ظرف پنج سال به طور کامل حل کند

محمد باقر قالیباف، در انتقاد از عملکرد مدیران دولتی ادعا کرد:  با همه تجربیاتی که دارم معتقدم مشکلات را می‌توان در یک برنامه ۵ ساله البته با اصلاح و تغییر مدیریت، سروسامان داد .

وی توضیحی در باره این تجربیات نداده است و نگفته که منظور وی از اصلاح مدیریت چیست؟

محمد باقر قالیباف در نشست مشترک روسای قوای مقننه و قضائیه و دبیر شورای نگهبان و روسای دستگاه‌های نظارتی گفت: نباید از این نکته غافل بود که مردم از عملکرد بعضی مسئولان ناراضی هستنداگر چه  وظیفه مجلس، اجرایی نیست، اما اگر در بعد نظارت و تقنین درست عمل کند اتفاقات مبارکی می‌افتد.

رییس مجلس افزود:  ما در خیلی از حوزه‌ها نیاز به قانون جدید نداریم بلکه باید قانون به درستی اجرا شود. البته مجلس در حوزه تقنین دارای ایراداتی است و باید تحول را از درون خود مجلس شروع کنیم.

رئیس مجلس گفت: مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم؛ چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.

وی مدعی شد  در حوزه داخلی سطح اعتماد مردم به اصل نظام اسلامی و باورهای آن بالاست، اما نارضایتی‌ها از بعضی عملکردها اجرایی وجود دارد، مردم از عملکرد بعضی مسئولان دولتی ناراضی هستند.

شماری از کاربران در این باره نوشته اند: فاسدترین سردار و شهردار تهران، می خواهد  در یک برنامه ۵ ساله مشکلات را سر و سامان داد.کسیکه بیشترین پرونده فساد و رانت را درکشور دارد.