قالیباف به دولت هشدار داد:«امضای بایدن تضمین نیست، ایران به شرط رفع عملی تحریم‌ها نقض تعهدات برجامی را اجرا می‌کند»

با آن که حسن روحانی بارها امید داده که کوتاه مدتی پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، همه تحریم ها علیه رژیم ایران برداشته خواهد شد، باقر قالیباف به دولت هشدار داده می گوید: «امضای بایدن تضمین نیست، ایران به شرط رفع عملی تحریم‌ها نقض تعهدات برجامی را اجرا می‌کند»

باقر  قالیباف در مقام رئیس مجلس و به عنوان رقیب آشتی ناپذیر حسن روحانی، در ارتباط با بازگشت دوباره به برجام گفت “برجام برای ما توافقنامه‌ای مقدس نیست بلکه با شروطی مورد پذیرش حکومت ایران قرار گرفته تا تحریم ها را رفع کند، لذا بازگشت آمریکا به برجام برای ما اهمیتی ندارد بلکه برای ما فقط و فقط رفع عملی و قابل لمس تحریم‌ها موضوعیت دارد”.

او با تقلید از خامنه ای گفت “ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم ایران زمانی تعهدات خود را اجرا می‌کند که آن ها نیز تعهدات خود را عمل کنند و همه تحریم‌های برجامی و دستورات اجرایی رئیس جمهوری آمریکا را رفع کنند”.

اما با این حال، قالیباف افزود که حتی “امضای بایدن هم برای ما تضمین نیست” و گفت “زمانی تحریم ها، برداشته شده است که بتوانیم نفت خود را بفروشیم و با ارز حاصل از فروش آن از طریق سازوکار رسمی بانکی، نیازهای مردم ایران را تامین کنیم و تولیدکنندگان و بازرگانان ما در دنیا تجارت کنند در این صورت ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل می‌کند”.

قالیباف سخنان  خامنه‌ای را نیز “فصل الخطاب” دانست.

علی  خامنه‌ای گفته بود که “ما هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگردد، مطالبه منطقی ما رفع تحریم‌ها است. اگر تحریم‌ها برداشته شد برگشت آمریکا به برجام معنا خواهد داشت.”