قالیباف در مشاجرات امروز مجلس: «نخواهیم گذاشت فعالیت آژانس در ایران، حلقه جاسوسی را تکمیل تر کند»

سخنان محمد باقر قالیباف در نشست پرتشنج امروز مجلس شورای اسلامی (یکشنبه)، ممکن است نشان آن باشد که حکومت ایران قصد دارد از پروتکل الحاقی خارج شود و از این پس، امکان بازدید بازرسان آژانس از اماکن حساس را به حداقل برساند. رئیس مجلس در سخنان امروز خود گفت: «نمی گذاریم آژانس بین المللی انرژی اتمی، حلقه جاسوسی را تکمیل کند».

اشاره قالیباف به انفجار دو روز پیش در تاسیسات مونتاژ سانتریفیوژ در نطنز است که رژیم ایران هنوز ابعاد زیان ها و جزئیات حادثه را محرمانه نگاه داشته است.

تصور قالیباف آن است که این مکان در اثر گزارش های آژانس اتمی ذکر گردیده و عوامل یا کشورهایی که او از آنها نام نبرد، انفجار آن جا را طراحی کرده اند.

تحلیلگرانی که این انفجار را به اسرائیل نسبت دادند، گفتند که حادثه مزبور نشان می دهد که اسرائیل قادر است به هر نقطه در ایران که به برنامه اتمی مربوط می شود دسترسی داشته باشد و در آن جا به خرابکاری بپردازد

آژانس اتمی از چهار ماه پیش خواستار بازرسی در دو مکان مشکوک به فعالیت اتمی در داخل ایران شده، ولی هنوز چنین اجازه ای را دریافت نکرده است. آژانس، حکومت ایران را به عدم همکاری در این زمینه متهم ساخته است و ولی محمد باقر قالیباف امروز گفت: «جمهوری اسلامی ایران در مقابل زیاده خواهی شورای حکام آژانس بین المللی ایستادگی می کند و آن نهاد را حلقه اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم می داند و از این رو اجازه نخواهد داد این حلقه تکمیل شود.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که دو محل مورد تقاضای آژانس، از روی اسنادی شناسایی شده که اسرائیل از شورآباد تهران به اورشلیم منتقل کرد و ممکن است رژیم ایران در طول زمان آن ها را ویران کرده تا فعالیت اتمی خود را پنهان سازد.

آشنایان امور در تهران که نخواستند نامشان برده شود، گفتند که رژیم احتمال می دهد که یکی از بازرسان آژانس، هنگام دیدار از نطنز یک برنامه کامپیوتری را از طریق دیسک آن کی وارد سیستم مکان مونتاژ سانتریفیوژها کرده و باعث وقوع انفجار شده است.

محمد باقر قالیباف در سخنان شدیدالحن امروز خود، نامی از نطنز و یا انفجار دو روز پیش نبرد.