قالیباف: سند همکاری ایران و چین باید زودتر از اینها  امضا می‌شد

محمدباقر قالیباف، درباره  امضای قرارداد جامع ۲۵ ساله  ایران و چین گفته است که این قرار داد  می توانست زودتر امضا شود چرا که ما زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی و مقابله موثر با فشارهای ظالمانه آمریکا در نظر گرفته شود از دست داده ایم و باید به اجرای این قرار داد سرعت ببخشیم .

قالیباف در ادامه ادعا کرد: “امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی شود” و نتیجه گرفته است که “قرن آینده قرن آسیاست”.

وی در ادامه افزوده است :  این سند “یک گام راهبردی محسوب خواهد شد” و “این سند می توانست بسیار زودتر امضا شود”.

بسیاری از متخصصان و اقشار مختلف جامعه نسبت به امضای این قرارداد که حکومت سعی دارد آن را سند بنامد ،  تا امروز اعتراض کرده‌اند و یکی از دلایل این اعتراض نیز منتشر نشدن مفاد این قرارداد  اعلام شده است.

قالیباف بدون توضیح مفاد این قرارداد در ادامه  گفت: درباره قرارداد برنامه‌ی همکاریِ جامعِ ایران و چین نیز تصریح می کنیم که ما از این اقدام استقبال می‌کنیم.

حکومت ایران تا این لحظه همچنان به پنهان کاری در باره این قرار داد ادامه می دهد

قالیباف گفت:  امضای این قرارداد اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. با امضای این قرارداد  هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.

محمود خاقانی ، کارشناس آگاه به مسائل ایران و چین در این باره گفت: اسنادی که بین چین و ایران امضاء شد، فقط دربرگیرنده همکاری‌های اقتصادی نیست، هسته مرکزی سند همکاری بیست و پنج ساله بین چین و ایران همکاری‌های نظامی، امنیتی و جاسوسی است.

وی افزود:  در زمینه اقتصادی چین نفت ایران را ارزان می خرد و به جایش در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند و به این ترتیب، از جیب چین دلاری در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

خاقانی گفت:  همچنین بر اساس این توافق، چین کالاهائی را که نمی‌تواند به سایر کشورها از جمله آمریکا صادر کند به ایران صادر خواهد کرد و سود بیشتری خواهد برد.