قرارگاه خاتم الانبیاء متعلق به سپاه پاسداران اجرای یک پروژه کلان در گلستان را بخود اختصاص داد

سپاه پاسداران از یک پیروزی تازه برای تسلط بر امکانات مالی کشور خبر داد و اعلام داشت که اجرای یک رشته پروژه های زیرساختی در استان گلستان را به مبلغ نجومی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به عهده می گیرد. امروز (پنجشنبه) اعلام شد که این توافق، در حال حاضر جنبه تفاهم نامه دارد و بزودی به صورت یک قرارداد رسمی در خواهد آمد.

جزئیات پروژه هایی که به موجب این تفاهم نامه به سپاه پاسداران سپرده می شود، اعلام نگردیده است. ولی سپاهی علی ملک شاهکویی فرمانده سپاه پاسداران در استان گلستان به خبرنگاران گفت: قرارگاه خاتم الانبیاء که بازوی سپاه پاسداران در به عهده گرفتن پروژه های کلان اقتصادی و آبادانی محسوب می شود، تا کنون در استان گلستان فعالیت چندانی نداشته و اکنون با اجرای یک رشته پروژه های کلان زیرساختی، امور آبادانی آن استان را نیز به عهده می گیرد.

قرارگاه خاتم الانبیاء تا کنون اجرای هزاران پروژه آبادانی در ایران را به انحصار خود در آورده و از این راه سود کلانی به دست آورده که برای امور تسلیحاتی، اتمی و موشکی، و همچنین تامین هزینه دخالت های نظامی رژیم در کشورهای همسایه و کمک به تروریسم اسلامی هزینه می شود.

در کشورهای منظم جهان، برای اجرای هر پروژه آبادانی، آگهی مناقصه انتشار می یابد تا شرکت های مربوط با هم رقابت کنند و دولت بتواند ارزان ترین پیشنهاد را بپذیرد و در بودجه ملی صرفه جویی کند. ولی در حکومت ایران، اجرای این پروژه ها را بدون برگزاری رقابت بازرگانی، به قرارگاه خاتم الانبیاء می سپارند و کسی بر قیمت تعیین شده نظارت نمی کند و هیچگونه رقابتی وجود ندارد.

این شیوه حکومتی که اجرای پروژه ها را به شاخه ای از خود حکومت می سپارد، همچنین موجب نابود شدن بخش خصوصی و رقابت آزاد می شود و صاحبکاران را بیکار می کند و موجب می شود که مهندسین و متخصصین ایرانی، از روی نومیدی، رهسپار کشورهای خارج گردند و فرار مغزها شتاب گیرد.

سپاهی علی ملک شاهکویی فرمانده سپاه پاسداران در استان گلستان گفت که بخشی از پروژه ها احداث مراکز تولید میگو و برپایی گلخانه می باشد.

معلوم نیست که چه لزومی دارد اجرای اینگونه پروژه ها به یک قدرت نظامی، و نه به صاحبکاران غیرنظامی سپرده می شود.