5 دیدگاه‌

 1. شهرک خصوصى ایران!!!! واقعا که! این یکى را هم باید به لیست آزدای ها افزود! چهل سال و اندی است که این ها در بهشت و مستضعفان در جهنم.

  • سران این رژیم کثیف همان آخوندهایی بودند که از روستا به مدرسه علوم اسلامی رفته بودند و پول ندیده بودند . همانهایی که در اول شورش ۵۷ بی دلیل املاک خیلی از مردم را بی گناه مصادره کردند و حقوقهای بسیاری از ارتشی ها و کارمندان ادارات دولتی را قطع کردند خودشان از همان اول کار دزدی کردند و چپاول کردند . متاسفانه مردم ایران مقایسه نمیکنند که در زمان شاه هرگز چنین اتفاقاتی انجام نمیشد و بی جهت مردم شورش کردند . اگر حکومت پهلوی را با رژیم کثیف اسلامی مقایسه کنیم باید تک‌تک کارمندان دولت و مسئولین ایران را اعدام کنیم .

 2. خوب آخوندها وملایان فکر میکنید که حاجات شرعیه مخفی ندارند؟؟ بگذارید حال وحولی بکنند آزادانه دراینگونه شهرکها وخودشان هم درلواسان سکونت بکنند مگر اشکال شرعی پیدا میکنه؟ خوب ملت خوب وشریف ایران بنام خدا وبنام پیغمبر وبنام سید وبنام اولاد پیغمبر وبنام وجوه شرعیات وغیره مبالغ نجومی مفت وارزان و زیادی را کنارمیگذارند وبه حاکم شرع میدهند وخوب مصارف این همه پول هم با ملایان هستش. مگر اشکالی دارد؟؟ حالا اینها داخلی بودش نوع خارجیها را کسی گزارش نکرده وخیلی مخفی هستش.

 3. سال ۵۷ متاسفانه یک مشت لختی بی سر و پا اسلحه به دست گرفتند و مانند رهبر بی سر و پایشان انتقام حقارت‌ خودشان را از کارآفرینان و طبقه ثروتمند جامعه گرفتند . مرحوم القانیان بزرگ مردی بود که همه جز نیکی از او چیزی نمیگفتند و هرگز از راه غیر انسانی و غیر قانونی کسب در آمد نکرده بود . نه تنها شخص مرحوم القانیان بلکه خانواده ایشان هم به همین شکل همه افرادی بودند که کارآفرین بودند و باعث کسب درآمد هزاران خانواده بودند . اما حکومت کثیف آخوندی جنایتکار به اسم مفسد مالی این مرد بزرگ را به قتل رساندند و اموال و دارایی این بزرگ مرد را مصادره کردند . من بعد از انقلاب به دنیا آمدم اما پدرم و بزرگترها همیشه میگفتند که مرحوم القانیان مایع افتخار ما کلیمیان بود و علاوه بر پیش‌رفت های اقتصادی با کمکهای خیرخواهانه اش به مردم فقیر به واسطه راه اندازی مراکز خیریه و کمک به مردم بی‌بضاعت مسلمان موجب آن شد که مسلمانهای زیادی همیشه از او به نیکی یاد کنند و خیلی ها او را حاج حبیب القانیان می نامیدند . مرحوم ثابت پاسال به گونه ای دیگر ، مرحوم هژبر یزدانی به گونه ای دیگر و . . . . خیلی افراد ثروتمند دیگر که بی‌گناه بودند و تمامی اموالشان را مصادره کردند و تنها جرم آنها این بود که ثروتمند هستند . حتی خیلی افراد دیگری هم بودند که مانند اسامی نام برده شده در بالا ، ثروت آن چنانی نداشتند ولی به بهانه های بی دلیل اموالشان را مصادره کردند و یا حقوق‌هایی که از شرکت نفت یا آموزش و پرورش دریافت میکردند بی دلیل قطع شد . آیا نباید به جای آنکه فقط دیوارهای این شهرک برداشته شود نام صاحبان این املاک که همه از مدیران و افراد با نفوذ حکومت اسلامی هستند در رسانه ها اعلام شود و این افراد که به شکل حقیقی مفسد اقتصادی هستند محاکمه بشوند و اموالشان مصادره شود ؟ ؟ ؟ در حکومت شاهنشاهی چهره های ثروتمند مشخص بودند و مشخص بود که از چه طریق ثروتمند شده اند . اما در رژیم کثیف اسلامی تمامی تازه به دوران رسیده ها و ثروتمندان با ثروت های عجیب مشخصاً از مسئولان حکومت فاسد هستند و چه فاجعه بار است که هرگز اموال آنها ضبط نمیشود . ببینید چه دزدی هایی در ایران انجام میشود و متاسفانه مردم نشسته اند .

 4. درود بر کسانی که این فیلم را از حقایق داخل ایران ساخته اند
  شاید مردم ایران متوجه بشوند که شانه هایشان را برای دوام ظلم نگه داشته اند
  تا موقع ای که مظلوم نفهمد ظلم تنها اتکایش شانه های مظلوم است همین هست که هست
  خود مردم ایران مقصر بد بختی هایشان هستند
  همان مردمی که چهره خمینی را در ماه میدیدند و…..،،به امید روزی که دروغ و خشکسالی از سرزمین کوروش رخت بر بندد

Comments are closed.