قضات دیوان عالی عدالت اسرائیل: «مخالفان نخست وزیر حق دارند در نزدیکی اقامتگاهش به تظاهرات ادامه دهند»

دیوان عالی عدالت اسرائیل رای داد که تظاهر کنندگان علیه بنیامین نتانیاهو حق دارند همچنان به انجام تظاهرات در فاصله کمی از اقامتگاه رسمی نخست وزیر ادامه دهند و چنین حقی را نباید از مخالفات نتانیاهو سلب کرد.

رسیدگی به این جریان، به دنبال شکایت گروه بزرگی از اهالی دو محله ای بود که در نزدیک خانه نخست وزیر قرار دارد و ساکنان شکایت کرده بودند که تظاهرات هفتگی که ساعت ها به درازا می کشد، آرامش زندگی آن ها ر برهم می زند. ساکنان این محله از دادگاه خواسته بودند به تظاهرکنندگان توصیه کند که اقدام اعتراضی خود را به مکان دیگر، مثلا یک پارک عمومی منتقل سازند.

ولی دیوان عالی عدالت به اتفاق آراء اعلام کرد که حق قانونی شهروندان است که در فاصله کمی از مکانی که اقامتگاه رسمی نخست وزیر است، به اعتراض بپردازند.

اکنون چند ماه است که تظاهرات هفتگی، با حضور هزاران نفر از مخالفان نتانیاهو در فاصله کمی از اقامتگاه، در نقطه ای که “میدان پاریس” نامیده می شود ادامه دارد. این تظاهرات بسیار پر سر و صداست و مزاحمت واقعی برای اهالی آن نقاط ایجاد می کند.

ارزیابی شده که در آخرین تظاهرات که شامگاه روز شنبه (چهار روز پیش) برگزار شد، حدود پانزده هزار نفر شرکت کردند.

تظاهر کنندگان می گویند که نتانیاهو به علت محاکمه ای که جریان دارد و اتهاماتی که به او وارد شده، باید از پست نخست وزیری کنار برود. طبق قوانین اسرائیل، تا هنگامی که نخست وزیر در همه سطوح حقوقی و دادگاهی، و به طور محرز، مجرم شناخته نشده، می تواند به کار خود ادامه دارد.

در این هفته، تظاهرات مخالفان نتانیاهو به اروپا نیز کشانده شد و شماری از دانشجویان اسرائیلی و یا اسرائیلیان ساکن کشورهای اروپایی، در ۱۵ مکان مختلف، یک رشته تظاهرات اعتراضی علیه او برگزار کردند.