قطعنامه ستیزجویانه “ساف” علیه اسرائیل و روند صلح موجب خشم زیاد در اورشلیم شد

قطعنامه ای که رهبران فلسطینی پس از دو روز بحث و مشورت، علیه اسرائیل انتشار دادند، با ابراز خشم از جانب اکثر سیاستمداران این کشور روبرو شد. در قطعنامه شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) که در رام الله برپا گردید، از جمله تاکید شده، تا هنگامی که اسرائیل موجودیت کشور مستقل فلسطین را به رسمیت نشناسد، فلسطینیان باید شناسائی کنونی اسرائیل را به حال تعلیق در آورند. مقهوم این سخن، ایجاد مانع بزرگ دیگری در راه ازسرگیری گفتگوهای صلح است. ولی این قطعنامه بدون تائید و امضای شخص محمود عباس اعتبار نخواهد داشت و معلوم نیست که وی این قطعنامه را امضا کند.

فلسطینیان خواهان آن هستند که کشور مستقل آن ها در مرزهای پیش از جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ برپا شود و به موازات آن شرق اورشلیم، جایگاه اماکن مقدس یهودیان، مسلمانان و مسیحیان، به عنوان پایتخت فلسطین شناخته شود.

در کنار این امر، فلسطینیان خواهان آن هستند که به آواردگان فلسطینی که در جنگ استقلال اسرائیل از این سرزمین گریختند، اجازه بازگشت داده شود.

بدین سان، فلسطینیان می خواهند علاوه بر کشور مستقل خود، با فرستادن چند میلیون فلسطینی به داخل اسرائیل، بافت اجتماعی و فرهنگی این کشور را نیز تغییر دهند و آن را به یک کشور فلسطینی دوم مبدل سازند.

بیش از نیمی از جمعیت اردن را نیز فلسطینیان تشکیل می دهند و بدین سان آنان می خواهند عملا سه کشور داشته باشند و کشور یهود نیز در تسلط آنان باشد.

در قطعنامه شورای مرکزی ساف، همچنین خواسته شده که فلسطینیان هماهنگی با اسرائیل در امور امنیتی را متوقف سازد.

یاد آوری می شود، طرفین برای جلوگیری از عملیات تروریستی که از جانب حماس و دیگر سازمان های ترور برنامه ریزی می گردد، نهادی را برای مبادله اطلاعات امنیتی با یکدیگر برپا کرده اند که در جلوگیری از عملیات خرابکاری تا حدود زیادی موثر بوده است.

این تهدیدها در گذشته نیز بارها توسط فلسطینی ها عنوان شده ولی آشنایان امور در اسرائیل می گویند که این همکاری امنیتی کاملا به سود خود حکومت خودگردان نیز هست، زیرا از خطر تسلط حماس بر کرانه غربی که به معنی فروپاشی حکومت خودگردان فلسطینی است جلوگیری می کند.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، در سخنرانی پریشب خود در این نشست، با ذکر یک رشته تحریف های تاریخی و دگرگون نمایی واقعیات، موجودیت اسرائیل را نتیجه توطئه های امپریالیستی و نقشه های چند صد ساله اروپا توصیف کرد که با ابراز خشم بسیازی از سیاستمداران اسرائیلی روبرو شد. رسانه های جهانی نیز این سخنان شدیداللحن محمود عباس را به تفصیل منتشر کردند.

شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) از نظر اهمیت سیاسی، دومین نهاد مهم حکومت خودگردان محسوب می شود، ولی همانگونه که گفته شد، اختیارات اجرایی ندارد و باید از جانب رهبر فلسطینیان نیز تائید و توصیه شود.

یک دیدگاه

  1. ساف و دولت اسرائیل در سال ۱۹۹۳ به طور متقابل یکدیگر را به رسمیت شناخته‌اند. رام الله یعنی اسرائیل رام و مطیع بشو همانگونه که ساف رام و مطیع است ،

    گشت چو من بی ادبی را غلام
    آن ادب آموز مرا کرد رام

Comments are closed.