قطع عضو یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای مرزبانی

شامگاه چهارشنبه ۶ مرداد ماه، شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران در مرز بروشکانی بانه، زخمی شدن و قطع عضو یک کولبر جوان را بهمراه داشت.

به گزارش پایگاه خبری ایران کارگر، نام این کولبر رسول مولانی است که پس از اصابت گلوله توسط سایر کولبران به بیمارستان منتقل شد.

بعد از انتقال این کولبر به بیمارستان، به دلیل وضعیت وخیم پای وی، با تشخیص پزشکان پای او از قسمت پایین قطع شد.

به گفته کولبران، همانند گذشته نیروهای مرزبانی بدون هشدار قبلی، اقدام به شلیک مستقیم به سوی آنها کرده‌اند.

همچنین روز ۴ مرداد ماه به اعتراف ابوبکر درویشی عضو شورای شهر بانه، در مرز بانه یک کولبر کشته و ۵ کولبر دیگر بر اثر شلیک ماموران مجروح شدند.

طی ماه جاری بر اساس آمار رسانه‌ای شده، بیش از ۱۲ کولبر بر اثر شـلیک و ضرب و شتم مـاموران کشته و زخمی شده‌اند.

بیشتر آنان هدف شـلیک مستقیم نیروهای مرزبانی قرار می‌گیرند که به قتل رسیده و یا مجروح می‌شوند. موضوعی که همواره خبر مجروح شدن و یا قطع عضو یک کولبر و یا تعدادی از کولبران را بدنبال دارد.

حمل و نقل کالاها به مرز ایران و کردستان عراق، منبع درآمد هزاران کولبر است. کولبران، کالاهایی با وزن ۲۵ تا ۱۲۰ کیلوگرم را در راه‌های کوهستانی خطرناک و مناطق مرزی مین‌گذاری شده، حمل می‌کنند.

طی سال‌های گذشته، بسیاری از آنها بدون هشدار قبلی مورد اصابت گلوله‌های مرزبانان قرار گرفته و جان سپرده‌اند. بسیاری نیز بشدت مجروح و مصدوم شده‌اند. تعداد زیادی از آنها بر اثر شلیک مرزبانان، دچار قطع عضو شده و برای همیشه فلج شده‌اند.