یک دیدگاه

 1. سخنی با سربازان وظیفه که مشغول خدمت در یگان های نظامی نیروی انتظامی و سپاه و بسیج هستند

  همانطور که همه ما می دانیم نیروهای انتظامی ایران به چند شاخه تقسیم می شوند . سپاه و نیروی انتظامی و بسیج و ارتش . نیروهای امنیتی و نیروهایی که به سرکوب مردم و اعتراضات می پردازند جزو سه دسته اول هستند و ارتش ایران تقریبا هیچ نقشی در ظلم و ستم و سرکوب ملت آزادی خواه ایران ندارند بلکه به نظر من بدنه ارتش خود جزیی از مردم ایران هستند که مورد ظلم و ستم این حکومت قرار گرفته اند و بودجه و یارانه ای که حق دلاور مردان ارتشی است در حلقوم سیری ناپذیر فرماندهان و امیران سپاه قرار می گیرد .

  نیروی انتظامی تشکیل شده از کارمندان و درجه داران که به صورت رسمی دراختیار این نهاد قرار گرفته اند و سربازان وظیفه ای با کمترین حقوق و مزایا که به عناوین مختلف امربری و کارهای پست مشغول هستند که اکثرا هم از قشر جوانان تحصیل کرده کشور هستند . در مورد درجه داران و لباس شخصی ها و شکنجه گران رسمی این نهاد که بحثی نیست و این گروه می دانند که حضور و تداوم آنها در مال مردم خوری و رشوه گرفتن و آزادی بی قید و شرط در جنایت و قدرت نمایی و فساد گسترده ای که دارند بستگی به تداوم این حکومت دارد به همین خاطر در انجام جنایتی روگردان نیستند و انسانیت و وطن پرستی و غیرت خود را به این دنیا و قدرت پوشالی که حکومت در اختیار آنان قرار داده ، فروخته اند .

  در مورد سپاه نیز به همین گونه هست .
  اما در مورد بسیج که اکثریت آنان از مردم و جوانان همین کشور هستند که یا فریب خورده اند و یا در جلسات و اتاق های فکر این حکومت با شیوه های روانشناسانه شستشوی مغزی داده شده اند که هر کس مخالف این حکومت دیکتاتوری است مهدورالدم است و یک اسلحه و قدرتی در اختیار او قرار داده اند و جوان نیز که خواهان ماجراجویی و عاشق قدرت است و این موضوع برای او هیجان دارد قبول کرده و به او می گویند هر که را دیدی مخالف ما است بکش . خواهرت را بکش . برادرت را بکش. همسایه ات را بکش و او که فریب خورده و او را شستشوی مغزی داده اند همین کار را می کند .

  در اینجا باید به سربازان وظیفه ای که در نهاد های نیروی انتظامی و سپاه و همینطور این بسیجیان جوان آگاهی داد .
  این جوانان بنا به ذائقه جوانی و هیجان طلبی و قدرت طلبی در مقابل مردم می ایستند و مردم را می زنند و می کشند بدون اینکه بدانند دارند چه کار می کنند و چه بسا تبعات آن را در سالها بعد ببینند وقتی که عاقل تر شدند و عذاب وجدان گریبانگیر آنها شد .
  سربازان وظیفه نیروی انتظامی و سپاه و جوانان بسیجی عزیز بدانید اینان که به شما اسلحه و باتوم می دهند و دستور می دهند برادرت را بزن ، خواهرت را بزن ، همسایه ات را بکش اینها دوستان شما نیستند بلکه دشمن شما و خانواده شما و مردم شما هستند . به خدا دارند از قدرت جوانی شما سواستفاده می کنند و شمارا فریب داده اند . جوان شهرستانی که در تهران سرباز وظیفه هستی و تو را با یک باتوم به خیابان می فرستندتا مردان و زنان و دختران و پسران دانشجو را بزنی و بکشی آیا نمی دانی در شهرستان تو هم یک جوان تهرانی یا یک جوان شهرستانی دیگر را باتوم می دهند تا خواهر و برادر و خانواده تو را بزند و بکشد . فریب نخورید . این قدرت پوشالی و هیجان خود را بر سر مردم خود خالی نکنید . به یاد بیاورید سربازان وظیفه ای را که در انقلاب ۵۷ وقتی فرمانده به آنها دستور شلیک مستقیم به مردم را داد نمی توانستند بپذیرند که به مردم خود شلیک کنند و هوایی شلیک می کردند یا حتی بعضی انقدر شجاعت داشتند که فرمانده شکنجه گر و قاتل را می کشتند و خود را فدا می کردند اما به روی مردم خود آتش نمی گشودند .

  سربازان وظیفه و جوانان بسیجی یادتان باشد اگر باتومی بر سر هر یک از این مردم بزنید بر سر خواهر و برادر و پدر و مادر خود زده اید و سالها بعد باید جوابگو خود و وجدان خود و چه بسا مردم باشید .

  آگاه باشید و فریب نخوردید و اسیر هیجانات و قدرت نمایی های جوانی نشوید . شما جوان های ایران هستید .

  میثم اهوازی ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

Comments are closed.