3 دیدگاه‌

  1. ما با اسرائیل حرفی نداریم حرف ما با اسرائیل یک کلمه است *جنگ* و اگر این روزها از شرایط پیش اومده داخل ایران استفاده و سوء استفاده کنه که زحمت کندن گورشم با خودشه ما حجت تمام کردیم نه مذاکره ای در کاره نه اعتمادی هر چه هست جنگ هست و خواهد بود جنگ برای آزادی غزه از جنگ…

  2. ما با اسرائیل جنگی نداریم ما ملت ایرانیم کشور کوروش بزرگ که تلاشش صلح جهانی بود و ما هم فریاد صلح هستیم با مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا نه اسرائیل میمیرد نه آمریکا پس اگرم بگویم حرف مفت زدیم درود بر ملت شجاع ایران مرگ بر مزدور

  3. غزه و لبنان به منه ایرانی چه گیرم بگید کمک به کشور متحد هست آقا مثلا غزه دوست ایران است و باید بهش کمک کنیم اولن دولت من تا وقتی من گرسنه هستم چرا به غزه کمک میکند اول ملت خودشو سیر کنه ملتش که بی نیاز شد به کشوران دوستم کمک کنه که این غیر ممکنه

Comments are closed.