لایحه جدید حکومت اسلامی، یهودیان را از زیارت اماکن مقدس خود در اورشلیم و دیدار با بستگان محروم می کند

حکومت اسلامی ایران، با لایحه جدیدی که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، نه تنها یهودیان را از زیارت از اماکن مقدس خود در سرزمین اسرائیل محروم می سازد، بلکه از این پس آن ها حق ندارند با افراد خانواده خویش که در اسرائیل زندگی می کنند در ارتباط باشند و کسانی که این دستورات را نقض کنند، به پرداخت جریمه نقدی سنگین و حتی مجازات زندان محکوم خواهند شد.

این ماده از لایحه جدید، هرگونه ارتباط ایرانیان غیر یهودی با اسرائیلیان را نیز ممنوع می کند که یکی از نتایج آن، ممنوعیت رقابت ورزشکاران ایرانی با همتایان اسرائیلی آن ها در بازی های بین المللی می باشد.

حکومت اسلامی ایران، در همان حال که همیشه ادعا کرده حقوق دینی اقلیت های دینی را رعایت می کند، انواع محدودیت ها را علیه آن ها قائل شده و فشار زیادی بر آنان وارد آورده  و تبعیضات ظالمانه ای را علیه آن ها اِعمال کرده است.

مقدس ترین مکان مذهبی برای یهودیان سراسر جهان شهر اورشلیم و دیوار ندبه است که یگانه بازمانده بیت المقدس یهود می باشد و زیارت از آن یک واجب دینی محسوب می شود. ولی رژیم ایران، هر یهودی ایرانی را که به هدف اجرای این فریضه دینی به اسرائیل بیاید، زندانی و مجازات می کند.

همچنین از روز به روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، ارتباط پستی و تلفنی با اسرائیل نیز قطع گردید و یهودیان ایرانی از تماس با بستگان نزدیک خود در اسرائیل محروم شدند.

هنگام به روی کار آمدن رژیم دینی در ایران، شمار یهودیان ایرانی که در طول ده ها سال پیش از آن به اسرائیل مهاجرت کرده بودند، بر صد هزار نفر بالغ می شد. بخشی از اعضای این خانواده ها، از -مله خواهران و برادران، و در برخی موارد حتی پدر و مادر، از فرزندان خود جدا شده بودند که رژیم ایران حق دیدار خانوادگی را از آنان سلب کرد.

این خانواده ها ناچار می شدند برای انجام دیدار با یکدیگر، به ترکیه و یا یک کشور اروپایی سفر کنند و دیدار در آنجا صورت گیرد. افراد بسیار معدودی نیز با به خطر انداختن جان خود، از طریق کشور ثالث برای مدت کوتاهی مخفیانه به اسرائیل می آمدند. ولی بسیاری از آن ها پس از بازگشت به ایران مورد مواخذه قرار می گرفتند و حتی زندانی می شدند و به پرداخت جریمه نقدی محکوم می گردیدند.

همچنین مواردی بود که کارشناسان و دانشمندان اسرائیلی و ایرانی در کنفرانس های بین المللی با هم به تبادل نظر می پرداختند.

اکنون در چارچوب نفرت گرایی رژیم ایران، که به مرحله ای از جنون سیاسی رسیده، همه این ها ممنوع می شود، و این در حالی که بسیاری از مردم ایران، کشور اسرائیل و یهودیان را دوستان خود می دانند و آرزوی روزی را دارند که مناسبات دوستان از نو برقرار شود و این کابوس پایان گیرد.

در لایحه ای که در مجلس تصویب گردیده، اگر کسی به اسرائیل بیاید و یا با خویشاوندان خود در اسرائیل در تماس باشد و یا اگر با یک اسرائیلی، طبق قرار قبلی، در یک کشور دنیا دیدار کند، ممکن است به شش ماه تا دو سال زندان محکوم گردد. همچنین برای متخلفان از این دستور پرداخت جریمه نقدی، بین دو میلیون تومان تا هشت میلیون تومان تعیین شده است. متخلفان، همچنین ممکن است به سی و یک ضربه شلاق تا هفتاد و چهار ضربه  محکوم کردند.

چنین افرادی، به مدت شش ماه تا دو سال نیز از همه حقوق اجتماعی محروم خواهند گردید.

تنها افراد خبیث و شیطان صفتی مانند سران رژیم ایران، ممکن است چنین مجازات هایی را علیه شهروندان خود، افرادی که هرگز در امور سیاسی دخالت نداشته و کوچکترین اقدامی علیه رژیم نکرده اند، برقرار سازد.