لهستانی ها با آلمان نازی برای کشتار یهودیان همکاری کردند و حالا اموال یهودیان را هم تصاحب می کنند

پارلمان لهستان قرار است امروز (چهارشنبه) لایحه ای تصویب کند که به موجب آن، یهودیان حق نخواهند داشت اموال خویش را که در دوران تسلط آلمان نازی مصادره شده بود و اکنون در اختیار دولت قرار دارد، از آن کشور مطالبه کنند.

مفهوم این لایحه آن است که دولت لهستان به طور رسمی اموالی را مصادره می کند که تا پیش از جنگ جهانی دوم متعلق به یهودیان بوده است.

پس از تسلط آلمان نازی بر لهستان و دیگر کشورهای اروپایی، میلیون ها نفر یهودی به اردوگاه های مرگ فرستاده شدند و یا جان سالم بدر بردند و توانستند از لهستان بگریزند.

این یهودیان و خانواده های آنان، اکنون حدود هفتاد سال است که از دولت لهستان خواستار بازگرداندن اموال خود هستند. ولی این خواسته آن ها نادیده گرفته شده و اکنون دولت با فرستادن لایحه به پارلمان، قصد دارد به طور رسمی بر این اموال مسلط گردد.

تا پیش از جنگ جهانی دوم، لهستان دارای بزرگترین شمار یهودیان در سراسر اروپا بود و حدود سه میلیون نفر یهودی در آن کشور زندگی می کردند.

یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل هفته پیش به شدت نسبت به لایحه واکنش نشان داد و گفت که اگر پارلمان لهستان آن را تصویب کند، موجب بدنامی آن کشور خواهد شد و روی روابط دوستانه اسرائیل با لهستان نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

مدیرکل وزارت خارجه اسرائیل نیز امروز (چهارشنبه) در یک مصاحبه رادیویی گفت: چنین لایحه ای اگر به تصویب برسد، یکی از ظالمانه ترین رفتارهای غیرانسانی تلقی خواهد شد. او گفت: لهستان نه تنها مرکز کشتار یهودیان و برپایی کوره های آدم سوزی نازی بوده، بلکه امروز دولت ملی لهستان نیز می خواهد بر اموال قربانیان یهودی مسلط گردد.

ارزیابی شده که از میان سه میلیون نفر یهودیان لهستانی پیش از جنگ جهانی دوم، حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر به بازداشتگاه های مرگ فرستاده شدند. یهودیان در آن کشور زندگی نسبتا مرفهی داشتند و اموال بسیاری از آن ها بجا ماند.

پارلمان لهستان سال گذشته نیز قانونی تصویب کرد که هرکس حکومت آن کشور را به همراهی با آلمان نازی در کشتار یهودیان معرفی کند، مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

دولت لهستان ادعا می کند که آن کشور در اشغال نازی ها قرار داشته و اگر بیشترین شمار بازداشتگاه های مرگ نازی در لهستان برپا گردید، مردم و دولت وقت در آن کشور در این ماجرا کوچکترین دخالتی نداشته اند.

ولی یهودیان لهستانی این ادعا را رد می کنند و می گویند که شمار زیادی از مردم لهستان با آلمان نازی برای شناسایی و کشتار یهودیان همکاری می کردند و به همین جهت نیز بود که هیتلر بزرگترین مراکز آدم کشی را در لهستان برپا ساخت.

تنها در اردوگاه مرگ آشویتس، حدود یک و نیم میلیون نفر انسان کشته شدند که حدود یک میلیون نفر از آنان یهودی بودند.