لهستان ورود یک وزیر اسرائیلی را بخاطر انتقادهایش درباره هولوکاست ممنوع کرد

به دنبال بحرانی شدن روابط اسرائیل و لهستان به علت تصویب قانونی در ورشو که به موجب آن کسی حق ندارد لهستانی ها را در قتل یهودیان به دست آلمان نازی سهیم بداند، دولت ورشو اعلام کرد که به یک وزیر اسرائیلی، با خاطر سخنان انتقاد آمیزی که علیه دولت لهستان در این رابطه گفته، اجازه ورود نخواهد داد.

سخن از سیاستمدار جوان نفتالی بنت وزیر آموزش و پرورش است که رهبری حزب هبیت هیهودی (خانه یهود) را نیز به عهده دارد و در روزهای اخیر گفته بود که دولت لهستان با تصویب قانون جدید می خواهد حقایق را پرده پوشی کند و به انکار سهم لهستان در قتل یهودیان در جنگ جهانی دوم بپردازد.

نفتالی بنت قصد داشت در روزهای آینده به دیدار از اردوگاه مرگ آشوویتس برود تا یک بار دیگر همبستگی خود را با یک میلیون نفر یهودیانی که در این مکان کشته و سوزانده شدند، بیان دارد. ولی اکنون دولت لهستان می گوید که به او اجازه ورود نخواهد داد.

به موجب قانون جدید لهستان، کسی حق ندارد بازداشتگاه های مرگ در خاک لهستان را “لهستانی” بنامد، زیرا آن ها توسط آلمان نازی برپا شده بود و دولتی در لهستان اشغال شده وجود نداشت که با آن موافقت یا مخالفت کند.

یک مقام المانی نیز این استدلال دولت لهستان را پذیرفت و اعلام کرد که اردوگاه های مرگ، منحصرا توسط آلمان نازی برپا شده بود.

تاریخ دانان اسرائیلی این استدلال را تائید می کنند، ولی می گویند که صدها هزار نفر از اهالی لهستان با آلمان نازی همکاری می کردند. این افراد، یهودیان را در شهرها و آبادی ها شناسایی کرده و به دام می انداختند و سپس به ماموران آلمانی تحویل می دادند.

نفتالی بنت، وزیر اسرائیلی، در سخنان خشم آلود خود علیه تصویب قانونی در لهستان که “نوعی انکار هولوکاست” تلقی می شود، از جمله چنین گفته بود: «خون قربانیان یهودی در لهستان، از زیر خاک می جوشد و فریاد بر می آورد، و هیچ قانونی نمی تواند این فریاد را خاموش کند».

رهبر حزب هبیت هیهودی افزوده گفت: «برای من باعث افتخار است که دولت لهستان، تنها به این خاطر که من از نقش لهستانی ها در کتشار یهودیان سخن گفته ام، سفرم را به آن کشور ممنوع می کند».

یک دیدگاه

Comments are closed.