لوفیگارو: تماس های مخفی، ولی مقدماتی بین رژیم ایران و نمایندگان جو بایدن، در نیویورک جریان دارد»

روزنامه فرانسوی لوفیگارو چاپ پاریس نوشت که اکنون مدتی است نمایندگانی از جانب حکومت ایران با نمایندگی از طرف جو بایدن در شهر نیویورک مشغول دیدار و گفتگو هستند و امکانات آغاز مذاکرات بین دو کشور را بررسی می کنند.

این روزنامه نوشت که اکنون سه هفته است چنین تماس هایی بین نمایندگان دو طرف در نیویورک جریان دارد، ولی مشخص نیست که شرکت کنندگان، تا چه حد، به دستور و یا با اجازه مقامات رسمی به اجرای این تماس ها پرداخته اند.

چنین خبری پیشتر نیز در رسانه های آمریکایی انتشار یافت، ولی حسن روحانی و مقامات دولت او آن را نادرست خواندند و علی خامنه ای نیز دوباره یادآوری کرد که نباید به آمریکا اعتماد داشت.

ولی روزنامه لو فیگارو نوشت که این تماس و گفتگوها، حریان دارد، گرچه پیامدهای آن هنوز قابل پیش بینی نیست.

به نوشتۀ این رسانه فرانسوی، تماس های کنونی بدون اطلاع رسانی به مقامات رسمی پاریس، لندن و برلین انجام می گیرد و نتایج احتمالی آن به آگاه آنان نرسیده است.

لوفیگارو از قول فردی که این گزارش را در اختیارش گذاشت نوشت: «ما هنوز نمی دانیم گفتگوها تا چه حد با موفقیت همراه گردد، ولی در حال حاضر به آن ادامه می دهیم».

همین منبع خبری گفت که مسیر مذاکرات بر این اساس قرار دارد که دولت پرزیدنت بایدن لغو بخش کوچکی از تحریم ها را اعلام کند و نشان دهد که برای رسیدن به توافق با رژیم ایران قصد جدی دارد.

حسن روحانی در این هفته، در واکنش به شایعاتی که انتشار یافته، از جمله گفت که ایران، به صورت گام به گام رفتار خواهد کرد و به هر قدمی که برای ابراز حسن نیت به ایران برداشته شود، با عمل متقابل پاسخ داده خواهد شد. اشاره او، به ویژه به نقض تعهدات برجامی رژیم ایران بود که روحانی و دیگران بارها گفته اند که به آسانی می توانند به وضع پیشین باز گردند و محدودیت ها را دوباره رعایت کنند.

ارزیابی می شود که اگر این گفتگوهای مقدماتی ثمربخش باشد، نمایندگانی در رتبه بالاتر از جانب هر دو کشور وارد آن خواهند شد.

با این همه، منابع خبری رادیو پیام اسرائیل می گویند که پرزیدنت بایدن گفتگوهای جدی را، تنها با رئیس جمهوری آینده رژیم ایران آغاز خواهد کرد و احتمال دارد که تماس های غیر رسمی و محرمانه کنونی، فقط زمینه ساز گفتگوهای گسترده بعدی باشد.

اسرائیل و عربستان و چند امیرنشین از دولت پرزیدنت بایدن خواستار شده اند که آن ها را در مذاکرات با ایران سهیم سازد و یا دست کم آن که خواسته ها و دیدگاه های این کشورها را نیز در گفتگو با رژیم ایران بازتاب دهد.

رادیو پیام اسرائیل، در همین زمینه از دکتر رضا تقی زاده پرسید که تا چه حد می توان انتظار داشت که چنین گفتگوهایی آغاز شود و ایالات متحده چه امتیازاتی حاضر خواهد شد به رژیم ایران بدهد و آیا اصولا احتمالی برای رسیدن به توافق وجود دارد؟