گفتگوی رادیو فردا با لیزا چرهی
نوروز ۱۳۹۷

 

2 دیدگاه‌

  1. یکی از روشهای ایران در نفوذ و دگرگونی کشورها ورود به موضوع هنر و ورزش است که با جلب هنرمندان و ورزشکاران با هدیه های فریبنده زمینه تغییر فکر جامعه را بر ضد حکومتها و نفع ایران تغییر میدهد مانند پیوست خواننده انگلیسی به داعش که با هدف جلب طرفداران این خواننده در عضویت گروه تروریستی داعش است و دشمنان اینده کشورشان خواهند بود

Comments are closed.