مادر نوید افکاری: «یک فرزندم را کشتند، دو برادرش را زندانی کردند و خواهرش نیز بازداشت شد. چرخ رژیم با خون می چرخد»

با گذشت یک سال از قتل ناجوانمردانه نوید افکاری، توسط رژیم ایران، مادرش در یک پیام توییتری نوشته قتل فرزند او نشان می دهد که چرخ حکومت اسلامی ایران همچنان با خون می چرخد و رژیم از جنایات خود دست بردار نیست.

پیش از به قتل رساندن نوید افکاری مقامات حکومت با پخش اعترافات اجباری، ادعا کردند که نوید افکاری به انجام قتل یکی از ماموران رژیم اعتراف کرده و مجازات او اعدام است. ولی خانم نامجو می گوید که پسرش نوید، آن فرد ادعایی را نمی شناخته و هرگز با او تماسی نداشته و مسلما نمی توانسته است مرتکب قتل شود.

خانم نامجو در پیام خود گفت که فرزندش را ناچار کردند به قتلی که هرگز مرتکب نشده بود اعتراف کند و با این جعل مدرک کوشیدند جنایت خود را موجه جلوه دهند.

رژیم نه تنها نوید را با حیله و به طور پنهان به قتل رساند، بلکه دو  برادرش را نیز به جرم اعتراض به این جنایت در زندان نگاه داشته و آن ها را هم به مجازات های سنگین محکوم کرده و در روزهای اخیر خواهر آنان الهام افکاری را نیز که به زندان شیراز نزدیک شده بود تا از حال برادرش آگاه شود، به شدت کتک زده و او را مضروب ساختند و ماموران وزارت اطلاعات او را نیز بازداشت کردند.

بدین سان، یک عضو خانواده افکاری اعدام شده و یک خواهر و دو برادر او نیز به زندان افتاده اند تا نتوانند زبان به اعتراض بگشایند.

سعید افکاری برادر نوید که در زندان شیراز نگاهداری می شود، همچنان مورد تهدید و آزار قرار دارد و آخرین اقدام زندانانان آن بوده که حساب توییتری او را نیز بستند.